دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  رسالت مطبوعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با فقه شیعه

تکه ای از متن پایان نامه :

می‌کند: «هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست كه از داشتن عقايده خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و نشر آن با تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.» ماده 18 ميثاق بین‌المللی حقوق مدني و سياسي مصوب 1966 ميلادي، بر لزوم داشتن حق آزادي فكر، وجدان، مذهب و ابراز آن تاكيد كرده می باشد. البته نخستين اعلاميه حقوق بشر، به روايت تاريخ در منشور كورش كبير پادشاه هخامنش ايراني آمده می باشد، گفته می‌گردد كه كورش خود موحد بود و با تاكيد بر سياست تسامح و آزاداندیشی، همه عقايد واديان و آداب و رسوم را آزاد گذاشته بود. استوانه يا منشور كوروش در سال 1879 ميلادي در کاوش‌های شهر بابل در عراق به دست آمده و اكنون در موزه بريتانياست [1].

«جان استوارت ميل» عقيده دارد: خطر بزرگ خاموش كردن عقيده در اين می باشد كه زیان آن دامن‌گیر همه نژاد بشر می‌گردد و آن چیز که آيندگان از اين حيث از دست می‌دهند كمتر از خسارتي كه نصيب نسل‌های معاصر می‌گردد نيست؛ او اضافه می‌کند: «اما اگر عقيده اي اشتباه باشد، خفه­كنندگان آن به هر تقدير زيان گواتمالايي روزنامه را وسیله‌ای براي مبارزه سياسي و هر خبرنگار را يك مدافعه­گر توصيف می‌نمود. وي می‌گوید در حالي كه غربی‌ها به آزادي اطلاعات تاكيد می‌کنند، جهان سومی‌ها به آزادي هوشيارانه می‌اندیشند، زيرا شرايط ضروري رشد انديشه و بيان بر هر چيزي مقدم می باشد [2]. قوام نكرومه رهبر استقلال طلب غنا نقشي از اين فراتر براي مطبوعات قايل شده و می‌گوید: مطبوعات جزو لاينفك جامعه هستند و بايد به استقلال يك نظام اقتصادي و سياسي مترقي آفريقايي كه انساني را از نيازمندي و فقر و بی‌عدالتی اجتماعي آزاد كند، كمك نمايند و در دسترس توده‌ها باشند[3]. اكنون كه با عقيده تعدادی از[1] – رحيمي، حسن، دادرسي در ايران باستان، ماهنامه دادرسي، سال اول، شماره سوم، ص 26.

[2] – معتمد نژاد، كاظم، روزنامه نگاري، نشر سپهر، ص 504.

[3] – همان، ص 506.

دسته بندی : پایان نامه حقوق