دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي تأثير خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

دادند. در آمريكا نيز اولين شركت بيمه عمر در سال 1974 ميلادي به نام شركت بيمه آمريكاي شمالي به وجودآمد در اوائل قرن 19 شركت هاي بيمه (رويال اكسچنج و لندن اشورني) علاوه بر آتش سوزي و باربري، بيمه عمر را نيز عهده دار بودند. در سالهاي 1653 ميلادي به در نظر داشتن وضع مالي بد دولت فرانسه، صدر اعظم آن كشور با توافق با يك بانكدار ايتاليايي طرح را اجرا كردند كه از عده اي داوطلب هر سال به مدت معيني مبالغي را دريافت مي كردند كه اين وجوه و بهره آن در انتها مدت قرارداد بين گروه زندگان تقسيم مي گردید.

پس از آن در سال 1689 ميلادي تن تين ديگري تشكيل گردید كه به اشخاص بازمانده تا آخر عمر مستمري پرداخت مي كرد. در سال 1705 ميلادي مؤسسه اي انگليسي طراحي را كاملا برعكس تن تين ارائه داد اين موسسه متعهد گردید كه درپايان مدت قرارداد وجوه پرداختي را به بازماندگان اعضا در گذشته تقسيم كند و چنانچه عضو تا پايان مدت شاخصهای طراحی شده جهت آزمون عملکرد، در دوره دوم ، میانگین بیشتری نسبت به دوره اول را نشان داده اند ، لذا فرضیه کاهش عملکرد در دوره دوم رد گردیده می باشد . بیمه ایران عکس این وضعیت را تجربه نموده می باشد . در ادامه پژوهش خود با بهره گیری از یک مدل اقتصادسنجی، تأثیر شوک های سیاسی – اقتصادی ، همچون آغاز جنگ و آغاز برنامه پنج ساله اول توسعه بر میزان تولید شرکت سهامی بیمه البرز برآورد شده و بهره وری های نهایی نیروی کار و سرمایه این شرکت نیز محاسبه گردیده می باشد . نتیجه اینکه تغییر وضعیت بنگاه ها از دولتی – انحصاری به خصوصی – رقابتی لزوماً باعث بهبود عملکرد بنگاه ها نخواهد گردید بلکه می تواند تحت تأثیر عوامل محیط نیز قرار گیرد .

مرزبان (1379) در مقاله ای تحت عنوان ضرورت خصوصی سازی جهت کارا کردن بیمه در ایران دریافت که دولتی شدن این موسسات بدون در نظر گرفتن تعداد و یا رشته های تخصصی آن

دسته بندی : پایان نامه حقوق