دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

تکه ای از متن پایان نامه :

      عبارت از مجموعه اي از علائم و نشانگان باليني می باشد كه به دنبال مصرف مواد در حالات رفتاري، شناختي و فيزيولوژي ظاهر مي گردد. فرد وابسته به مواد عليرغم تجربه مشكلات متعدد ناشي از مصرف مواد قادر به قطع مصرف نيست و به طور اجباري و وسواس گونه اي به مصرف آن ادامه مي دهد. بر اساس ملاك هاي تشخيصي    دارو هايي هستند كه بر انگيختگي سيستم عصبي مركزي و فعاليت رفتاري را افزايش مي دهند .اين داروها مي توانند نوعي روان پريش ايجاد كنند كه با توهمات و هذيان ها مشخص مي گردد و مشكلاتي را در حافظه و ساير كاركرد هاي شناختي ايجاد مي كنند (نويد، راتوس، ترجمه سيد محمدي، 1388 ).

داروهاي توهم زا[1]

داروهاي توهم زاي اصلي LSD ،مسكالين و سيلوسيبين هستند. اين داروها تاثيرات مشابهي دارند، اما از لحاظ قدرت بسيار متفاوتند. مصرف LSD باعث تغييراتي در رفتار، اختلال در حواس بينايي و شنوايي، اضطراب و ترس ناگهاني، حتي اقدام به خودكشي در فرد مي گردد (شاكرمي ،1386 ) .

كانابيس[2]

گياه شاهدانه می باشد كه از آن ماري جوانا، حشيش و THCبه دست مي آيد ماري جوانا به حافظه كوتاه مدت، ارتباط كلامي و يادگيري آسيب مي رساند ومصرف بيش از حد آن خطرات زيادي به همراه مي آورد مانند افزايش فشار قلبي، تضعيف دستگاه ايمني (زندن، ترجمه گنجي، 1388 ).

 

عوامل موثر بر گرايش نسل جوان به مواد روان گردان

از نظر باتوين (2000)، عوامل موثر در شروع مصرف مواد در چند طبقه قرار مي گيرند. در اين قسمت بر پايه طبقه بندي وي نقطه نظرات تكميلي نيز اضافه مي گردد .

عوامل خانوادگي: يكي از عوامل موثر در ايجاد اعتياد، نوع ارتباط ي نوجوان با والدين می باشد. در خانواده هاي مقتدر و اطمينان بخش كه والدين به تدريج به فرزندان خود استقلال عطا مي كنند، گرايش به مواد مخدر كمتر می باشد برعكس در خانواده هاي مستبد، متخاصم و سهل انگار، موارد اعتياد افزايش مي يابد .

برمن،پولكنين،كاپريو[3](2004)،در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه زندگي با والدين سيگاري،پيش بيني كننده قوي براي سيگار كشيدن نوجوان در آينده مي باشد (هوسايني، نيكلسون، شرا، استتلر، كينسمان[4]،2011).

دسته بندی : پایان نامه حقوق