دانلود پایان نامه

فردیناند تونیس

تونیس با فرق میان گمین­شافت (اجتماع) و گزل­شاف (جامعه) بر تحول روابط اجتماعی تأکید دارد. گمین­شافت به‌نوعی سازمان اجتماعی گفته می‌گردد که مشخصه­ی آن روابط نزدیکِ میان فردی و احساسات دوسویه­ی پیونددهنده‌ای می باشد که بشر‌ها را به‌عنوان اعضای یک کلیت اجتماعی گرد هم می‌آورد. گمین­شافت، کنترل اجتماعی قوی اما غیررسمی می باشد و از طریق سنت ازجمله سنت دینی، خانواده و دوستان اقدام می‌کند. در مقابل، مشخصه­ی گزل­شافت شکل بروکراتیک­تر و غیرشخصی­تر سازماندهی و کنترل اجتماعیِ ناشی از قرارداد [اجتماعی] به پشتیبانی دولت می باشد (کازنو، 1387: 20). تونیس می‌نویسد: «هیچ فرهنگ یا جامعه‌ای را سراغ ندارد که در آن عناصر گمین­شافت و گزل­شافت به‌طور همزمان حضور نداشته باشند».

به نظر می­رسد بین سلامت اجتماعی ساکنین  محلات جدید و قدیم یزد تفاوت معنی­داری هست.

پرکینز

مردم با حس قوی دلبستگی مکانی، تمایل به منسجم‌تر شدن، لذت بردن از کیفیت بالای زندگی و شناسایی چشم‌انداز ارزش­ها و مکان­های خاص درون اجتماعاتشان دارند. دلبستگی مکانی به یک محله برای پرورش رویکرد مشارکتی می‌تواند مورداستفاده قرار بگیرد، زمانی که احزاب مختلف می‌توانند منافع مشترکی را در سلامت و رفاه محله­ی خودشان پیدا کنند. پیوستگی با سلامت و رفاه افراد و اجتماعات به‌ویژه هنگامی‌که ویژگی‌های اجتماعی و فیزیکی در محیط­های مسکونی خاص با نیازهای مربوط به افراد مطابقت دارد، مرتبط می باشد. اگر مردم به یک مکان دلبسته شوند، آن­ها به دنبال محافظت و بهبود مکانشان هستند.

به نظر می­رسد  افزایش میزان دلبستگی فرد به محله سکونت خود، سلامت اجتماعی وی را بالا می‌برد.

گهل

مفهوم امنیت در فضای شهری از یک‌سو با جرم ارتباط پیدا مي­كند. اگرچه از آن بسیار متفاوت می باشد و از سوی دیگر با مفهوم قربانی جرم واقع‌شدن و ترس از آن در ارتباط می باشد. از سوی دیگر مي­بایست میان ترس و خطر یا احساس امنیت كردن و در امان بودن تفاوت قائل گردید. ازنظر علمی، درك اثرات جرم یعنی ترس از وقوع جرم، به‌اندازه­ی خود آن یعنی خطرهای آماری حاصل از وقوع جرم اهمیت دارد. واكنش نسبت به ترس از قربانی شدن باعث مي­گردد كه بسیاری از مردم از خطرات دوری كنند یا حداقل میزان در معرض خطر قرار گرفتنشان را كاهش دهند. این خود مي­تواند منجر به عدم حضور مردم نه‌تنها در یك مكان خاص بلكه در بیشتر فضاهای عمومی گردد.

به نظر می­رسد  افزایش میزان امنیت اجتماعی محل سکونت، سلامت اجتماعی فرد را بالا می‌برد.

دسته بندی : پایان نامه حقوق