دانلود پایان نامه

اکثریت علمای اهل تشیع و تسنن این شهرستان براین مسئله متفق القول بودند که خداوند چند زنی را بنابر حکمتهایی که خود می داند مجاز فرموده است اما در پایان آیه شرطی نیز گذاشته است که بسیارهم مهم است و تاکید کرده است و آنهم رعایت عدالت این عالمان دینی که با آنها مصاحبه شده معتقد بودند که در جوامع ما رعایت عدالت کمتر صورت می گیرد و اگر عدالت هم نباشد باعث مشکلات بسیار زیادی برای زنان و فرزندان آنها می شود پس آنها تعدد زوجات را به شرط رعایت عدالت مجاز می شمارند برای مثال جناب مولوی شهنوازی مولوی وامام جمعه دهپابید تعدد زوجات از نظر اسلام را چنین بیان می کند:
«ومن کل شی خلقنا زوجین لعلکم تذکرون » ذاریات 149 شوری 11 اشاره شد.
«فانکحوما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع» (سوره نساء آیه 3 )
در این مساله تردیدی نیست که دین مبین اسلام به مردان اجازه داده است چنانچه بخواهند می توانند با چهار زن ازدواج نمایند : دلیل از آیه کریمه می گیرند : ( قال الله تعالی فانحکوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع ) ( سوره نساء)ترجمه با زنان دیگری که برای شما حلالند و دوست دارید با دو یا سه یا چهار تا ازدواج کنید . اما خود قرآن در جایی دیگر تصریح می نماید چنانکه از عهده عدالت بر نیایید پس به یکی اکتفاء نمایید ؟ ( فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) سوره نساء
اگر هم می ترسید که نتوانید میان زنان دادگری و عدل را مراعات دارید به یک زن اکتفا کنید . بهرحال ادای حق همسر چه یکی باشد یا بیشتر از دیدگاه قرآن و سنت و شریعت اسلام بسیار تاکید شده است و یکی از اقسام حقوق العباد می باشد از هر چیز مهمترمی باشد پیامبر گرامی اسلام فرمودند فردا روز قیامت خداوند 3 دادگاه تشکیل می دهند .اولین دادگاه شرک دومین دادگاه حقوق الله سومین دادگاه حقوق العباد : بهر حال دنباله موضوع ادای حق همسر و رعایت عدالت بین دو یا چند همسر شرعاً واجب و ضروری است .
حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند «من کان له امراتان فلم یعدل بینهما جاء یوم القیامة و شقة مسائل » (حواله حدیث ابو داود ج 2 )
پیامبر فرمودند کسی که دو همسر داشته باشد و میان ان دو عدالت ننماید روز قیامت در حالی می آید که بخشی از بدنش فلج شده است ، اما خانواده اولین و مهمترین نهاد اجتماعی انسانها است بسیاری از هنجارها و ناهنجاری های جامعه مربوط به همین نهاد مقدس خانواده است هرچه محیط سالم و امن باشد و عدالت و مساوات در بین اقشار مختلف ایجاد شود به همان اندازه در روحیه افراد و اعضای آن تاثیر مثبت گذاشته و این تاثیرات مطلوب به جامعه منتقل می شود اگر محیط خانواده محیطی نا مساعد و ناهنجارباشد به همان اندازه بر اخلاق اعضاء خانواده سوء گذاشته و از این طریق جامعه را نیز متاثر می کند و بیشترین تاثیر آن بر کودکان است زیرا شخصیت کودک متاثر از برخورد و رعایت نکردن حقوق اعضاء خانواده با یکدیگر رشد کرده و شکل می گیرد و اخلاق و روحیات بزرگترهای خانواده تاثیر مستقیمی در تربیت کودک دارد ؟
بدون شک بسیاری از مشکلات اخلاقی جامعه امروز ما ریشه در اختلافات خانوادگی دارد آمارهای مربوط به مسایل اخلاقی نشان می دهد اغلب افراد بزهکار از نعمت خانواده سالم محروم بوده و وارث ناهنجاریهای خانوادگی هستند همچنین کسانی که در جامعه به موفقیتهایی رسیده اند نیز موفقیتشان را مدیون خانواده سالم خویش هستند آری دین اسلام خانواده را نهاد مقدسی می داند و اعضاء خانواده را به پاسداری از آن و رعایت حقوق یکدیگر تشویق و تاکید می نماید بدون شک در سایه رعایت حقوق یکدیگر و انجام وظایف فردی است که محیط خانواده محیطی سالم و بستری مناسب برای شکل گیری جامعه ای سالم خواهد بود .
عدالت درچه مواردی باید مراعات گردد تا محیط خانواده سالم و امن باشد درامورذیل مراعات گردد .
عدالت در شب گذاری بر مردان لازم ست که نوبت شب گذاری در خانه همسران را رعایت نمایند و بدون عذر موجه در نوبت یک همسر در خانه دیگری شب نگذراند .
حضرت رسول اکرم (ص ) بقدری پای بند این امر بود که حتی در روزهای کسالت و بیماری نیز به دقت آن را مراعات می کرد .
عدالت در تامین مخارج و غیره بر مردان لازم است از نظر منزل و خوراک و پوشاک و غیره برابری را رعایت نمایند و هرگز نباید به دلیل اینکه یکی را بیشتر دوست دارند بردیگری ترجیح بدهند .
عدم مقایسه میان دو هوو از آنجایی که هر انسان دارای ویژگیهای خاص خود است و قرائع و طبایع هریکی با دیگری تفاوت دارد طبعاً شاید یک همسر پسندیده تر از دیگری باشد در چنین صورتی اگر شوهر از هر دو همسر انتظار مساوی داشته باشد و آنگهی خوبیهای یکی را به رخ دیگری بکشد و او را تحقیر نماید مسلماًچنین برخوردی باعث یاس و افسردگی شده و شریک زندگی را می آزارد و حیات را در کام وی تلخ می گرداند .
اجرای عدالت در میان فرزندان می باشد بسا دیده می شود که شوهر فرزندان همسری را که بیشتر مورد علاقه اوست بر فرزندان همسر دیگری ترجیح می دهد و بسیار اتفاق می افتد که خشم حاصل از همسر را برفرزندانش از آن همسر پیاده می نماید و گاهی چنان تبعیضات ناروایی روا می دارد که موجب سرخوردگی و نا امیدی فرزندان می گردد حضرت رسول اکرم (ص) شدیدا از این گونه بی عدالتی ها بر حذر داشته است . در کتاب صحیح بخاری حدیث داریم که پیامبر فرمودند (اتقواالله واعدلوا فی اولادکم )از خداوند بترسید و میان فرزندانتان عدالت را برقرار کنید .
-12-4تعدد زوجات از دید زنان بلوچ :
هیچ زنی با چند همسری مردش به راحتی کنار نمی آید مگر اینکه خودش مشکلی چون بچه دار نشدن یا سایر مشکلات داشته باشد که در ظاهر کنار می آید ولی باطناً بسیار ناراحت است و به قولی زنان شوهرانشان را به قبرستان روا می دانند ولی با زنی دیگر بودن جایز نمی دانند در مصاحبه ای که با چند زن در جاهای مختلف این شهرستان چون گوهر شهر و خاش وجاهای دیگر داشتم زنان هیچ گاه راضی نمی شوند همسرانشان سر آنها (هپووک ) (هوو) بیاورند ولی زمانی که مرد این کار را انجام داد و همسر اختیار کرد برای حفظ آبروی خودشان و مراقبت از فرزندانشان مجبورند به ظاهر با این قضیه کنار بیایند هر چند مواردی را سراغ دارم که زنان شروع به کارشکنی علیه زن دوم کرده اند تا مرد آنرا طلاق دهد یا باگرفتن دعا و تایید سعی در انجام چنین کارهایی داشته اند . آنچه مسلم است زنان بلوچ زنانی فداکار قانع و سازگار هستند و زود تن به سر نوشت می دهند با وجود عدم رضایت آنهااین مردان هستند که بر سر آنها هوو می آورند بد نیست به کتابی که ام یحیی حمیدی در این باره نوشته مراجعه کنیم تا دید آنها را بهتر بدانیم و بشناسیم .
ام یحیی حمیدی در کتاب هوو و تعدد زوجات از دیدگاه زنان چنین بیان می کند که برای زنان بسیار سخت است که شوهرانشان با زن دیگری ازدواج کند وحتی برای بعضی ها این فکر که شوهر بتواند بعد از مرگ آنها با زن دیگری ازدواج کند هم غیر قابل قبول است و شوهرشان را به قبر روا می دارند اما به زنی دیگر نه و وی مدعی است زنان پارسا در رابطه با تجدید فراش همسرشان با پاکدامنی و عفت و مهر علاقه به فرزندان و شوهرش برخورد می کنند و معتقدند که هرکس تقدیر و سرنوشتی دارد که خدا برای او رقم زده است و معتقد است که حکمتهایی از طرف خداوند برای تعدد ازدواج مردان است که عبارتند از :
حکمتهای جواز چند همسری:
حکمت 1- اینکه چقدر بندگان خدا از مرد و زن بر اوامرو نواهی خداوند پایبند می باشند و از حدودی که خداوند تعیین کرده تجاوز نمی کنند .
حکمت 2- همان ابتلا و آزمایش بندگان می باشد
حکمت 3- در صورت عجز و بیماری شدید زن و عدم تمکین شوهر مبادا مرد مرتکب حرامی گردد و همچنین تا کمکی برای خود زن شود .
حکمت 4- در صورت نازایی و عقیم بودن زن و علاقه شدید آنان به داشتن فرزند .
حکمت 5- صیانت از خون و آبروی مسلمانان می باشد – یعنی مرد اگر عاشق کسی شد و نتوانست آتش درون خود را کنترل کند از راه قانونی یعنی ازدواج مبادرت کند تا راههای گناه آلود دیگر
حکمت 6- جواز ازدواج ارفاق و احسانی عمومی برای زنان است – به علت کشته شدن مردان در جنگ یا حوادث یا توسط اشرار که باعث پائین آمدن درصد مردان می شود و ما روایتی داریم که در آخر الزمان یک مرد سرپرستی 50 زن را برعهده دارد در چنین شرایطی که درصد مردان پائین بیاید حکم تعدد زوجات احسانی است از جانب الله به عموم زنان ( ام یحیی حمیدی ، صفحه 28-27 )