پایان نامه درباره استفاده از سیستم بانکی و پولشویی در بانک


Widget not in any sidebars

2-10-2 پولهاي  سياه :
درآمدهي  حاصل از قاچاق كالا و شركت در معاملات پرسود دولتي  كه خارج از رويه متداول و چارچوب مقررات انجام مى‏گيرد.
2-10-3- پولهاي  كثيف (پولهاي  آغشته به خون):
درآمدهي  ناشي  از نقل و انتقال و دادو ستد مواد مخدر(فصلنامه بانك صادرات 10:11:1381)
2-11-گونه های جرم پولشویی در بانک
یافتن روشهای پولشویی راهی است که دولتها و نهادهای مالی برای مبارزه و چلوگیری از این عمل پیش رو گرفته اند مؤثرترین راه جهت ازبین بردن گروههای سازمان یافته قاچاق مواد مخدر و گروههای شرور ،تمرکز روی منافع این گروهها می باشد.سپرده ها و خدمات اصلی بانکی نقل و انتقال پول،اصلی ترین ابزار پولشویی عواید مجرمانه است. (فیض زرین قلم و حاج نوروزی 12:1384)
پولشویان خرده از یا از سپرده گذاری رایج سیستم بانکی ،نظیر حسابهای سپرده جاری و نیز وامهای از نوع شخصی ورهنی بسیار استفاده می نمایند .پولشویانی که از وضعیت مالی بالاتری برخوردارند به دنبال استفاده از خدمات بانکداری تخصصی و ویژه می باشند که جوابگوی نیاز مشتریان ثروتمند می باشد. بهترین و مؤثرترین روش برای پولشویی در استفاده از سیستم بانکی یا حتی در اختیار داشتن بانک است.هنگامی که یک نهاد بانکی یا یکی از مقامات اصلی آن در فعالیت پولشویی همکاری داشته باشد،فرآیند پولشویی نسبتا اسان خواهد بود .دیگر زمینه مستعد پولشویی ،بازارهای آتی است دراین بازارها ،تمام داد وستد ها با نام کارگزاران انجام می شود نه مشتریان آنها .پولشوها می توانند با خرید یک کالا و فروش آن و صرفا دادن کمیسیونی به کارگزاران ،پولهای خود را شستشو می کنند. (ماهنامه تدبیر71،66:1384)
2-12-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد:
کارلوس روکا و لویس ساودرا در تحقیقات خود به نتیجه یکسانی رسیده و اظهار نظر داشته اند که نخبگان پولشویی راهی معقول برای این کار پیش میگیرند که پول عظیم را در شعبه های مختلف بانک ها به چند قسمت تقسیم کرده و وارد سیستم مالی می کنند(مبالغ بالای 100000) دلار در یک روز به مبلغ های کوچکتر نهایتا 2000 دلاری تقسیم میشوند) به طوریکه ردیابی آن برای بانک ها و امور مالی بسیار سخت می شود. یکی از روش ها بدین صورت است که ابتدا پول را در بانک ها به ودیعه می گذارند سپس همدستان آن ها قادر می شوند هرماه حدودا ًمبلغ 2 میلیون دلار به طور منظم از بانک دریافت کنند و از سود حاصله در جهت عملی کردن اهداف سازماندهی قاچاق مواد مخدر استفاده کنند . این شیوه ی ساختاری بسیار ریز و دقیق درحقیقت یکی از پایه ای ترین راه ها برای پول شویی است که اسمورفینگ نام دارد. این عنوان توسط چاک اسفوس، مدیر اجرایی گرین بانک که اولین بار اظهار داشت افرادی که از پولشویان برای ایجاد سرمایه های خرد پول قرض می کنند وی برا به یاد شخصیتهای کارتونی اسمورفینگ می اندازد. زیرا این شخصیتها کاملا ًغیرقابل پیش بینی و غیرقابل شناسایی ( مرموز) و تقریبا ًمردم آزاد هستند.
مثلا ًدربخشی از این کارتون، اسمورفی های کوچک تلاش می کند که رمز سیستم امانت ها و سپرده ها را بشکنند و کاملا ً زیر کانه و موزیانه تمام رمزهای نرم افزارهای مربوط را مب شکنند.
روش اسمورفینگ و تمام زیر مجموعه های زیر ساختاری این روش یکی از معمول ترین راههای سوددهی برای سازماندهی قاچاق مواد مخدر و فرآیند های غیرقانونی و جرائم برای پول شویان می باشد.
البته شایان ذکر است که این عملیات ریز و ظریف پولشویان به راستی خیلی سخت مشخص می شود یعنی بانکداران به سختی قادر به کشف و جلوگیری آن می شوند. (مارچ 9:2008- 8)
انتقال قانوني  مجدد از حسابهاي  جدا شده و تجميع آنها به منظور تأمين مالي  فعاليت‏هي  نامشروع در اين مرحله كه پايان فرآيند پولشويي  است، درآمدهي  غير قانوني  در يك نظام موجه مالي  و اقتصادي  ادغام مى‏شود و همانند ديگر دارايي هاي  موجود، شكل مشروع پيدا مى‏كند .( تذهيبي  15:1381)
2-12-2-حساب های وابستگان؛
الزامات مربوط به تشخیص هویت، اغلب جنایتکاران را از افتتاح حساب تحت اسامی جعلی بر حذر می دارد. برای این منظور اغلب مواقع از حسابهایی که به نام منسوبین، وابستگان، و آشنایان و سایرین ( که از طرف جنایتکران عمل می کنند) افتتاح شده است استفاده می شود از سایر روشهایی که معمولاً برای مخفی نگهداشتن هویت مالک ذینفع یک دارایی استفاده می گردد می توان به استفاده از شرکت های مجازی که اغلب در یک حوزه قضایی دیگر تاسیس می گردد و نیز استفاده از نام وکیل جنایتکار ( برای نگهداری حساب) اشاره نمود این فنون معمولا ً با چندین لایه از معاملات و بکارگیری انوع حسابها ترکیب می گردد تاهرگونه تلاش برای پیدا کردن درحسابرسی دشوار گردد.
2-12-3-حسابهای دسته جمعی؛
حسابهای دسته جمعی عبارت از تکنیکی است که بیشتر توسط گروههای قومی از قاره آفریقا و آسیا مورد استفاده قرار میگیرد. مهاجرین به کشور انگلیس مبالغ اندکی را به یک حساب واحد واریز می کنند. که بعدا ًمبلغ موجود در حساب مذکور به خارج از کشور ارسال می گردد اغلب مواقع حساب خارجی از تعدادی حسابها که ظاهرا ً با یکدیگر ارتباطی ندارند و در کشور مبدا قرار دارند وجوهی را دریافت می کنند. اگر چه این روش یقینا ًتوسط مهاجران و برای مقاصد قانونی ( ارسال پول به کشور خود) مورد استفاده قرار می گیرد، اما مشاهده شده است که گروههای تبهکار برا شستشوی ثروتهای غیر مشروع خود از این روش استفاده می نمایند. (زرین قلم و حاج نوروزی 8:1388)
2-12-4-حسابهای انتقالی واسط2؛
حسابهای انتقالی واسط عبارت است از حسابهای سپرده دیداری که توسط یک بانک یا شرکت خارجی نزد یک بانک محلی افتتاح می گردند. بانک یک شرکت خارجی کلیه سپرده ها و چکهای مشتریانش ( معمولا ًاشخاص و شرکت های واقع در خارج از کشور) را به آن حساب نزد بانک محلی، واریز می نماید و یا بصورت تبعی حسابهای فرعی برروی آن حساب برای مشتریان خود در نظر می گیرد. مشتریان خارجی به عنوان صاحبان فرعی این حسابها از حق امضاء برخوردار هستند و می توانند برای انجام فعالیت های بانکی بین المللی خود ازاین حسابها استفاده نمایند. حسابهای انتقالی واسط ازمنظر دستورالعمل های مربوط به شناخت مشتریان و رهنمودهای مربوط به تهیه گزارش های فعالیت های مشکوک آسیب پذیر هستند . بررسیهای نشان می دهد بسیاری از بانک هایی که اینگونه حسابها را عرضه می کنند قادر به تعیین هویت و ارئه اطلاعات مشتریان استفاه کننده ازاین حساب نمی باشند که این امر تهدیدات بسیار جدی از جانب پولشویی را به سیستم وارد می نماید.
2-12-5- حواله های بانکی وغیره؛
حواله های بانکی، حواله نقدی و چکهای صندوق که معمولا ً در قبال پرداخت وجه نقد خریداری می شوند اغلب به عنوان ابزارهای متداول مورد استفاده پولشویان قرارمیگیرند دلیل استفاده از این ابزارها این است که معمولا ابزارهای مذکور در وجه یک بانک معتبر ویا موسسه مالی معتبر کشیده می شوند و از این لحاظ امکان ردیابی منشاء پول از میان می رود. (رحیمی مقدم 9:1387)
12-12-6- ترتیبات وثیقه وام؛
این تفکیک اغلب در مرحله ادغام مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش، شوینده پول معمولا عواید غیرقانونی را به کشور دیگری منتقل می نماید و سپس عواید حاصله را به عنوان وثیقه یا تضمین وام بانکی مورد استفاده قرارمی دهد. و وام دریافتی را به کشور منشأ یا کشور ثالث منتقل می کند. این روش علاوه براینک به پول غیرقانونی سیما و ظاهر یک وام اصیل بانکی را می بخشد همچنین امکان بهره برداری از مزایای مالیاتی را نیز فراهم می آورد.
2-12-7- حسابهای غیرفعال؛