دانلود پایان نامه

که تمامی تفسیرهایی که از این آیه شده است مرد را سرپرست بی چون و چرای زن قرار داده چرا که مرد بعضی از برتری ها را نسبت به زنان من جمله کمال عقل،جهاد،نماز جمعه و عیدین، قضاوتها و شهادت و میراث و برتری در دین (چون زنان چند روز در ماه نمی توانند نماز و روزه بگیرند) و همچنین به واسطه نفقه ای که مرد به آنها می دهد.
ما تمامی مطالب فوق را با جان و دل قبول داریم اما باید شرایط جامعه کنونی را نیز در نظر گرفت قبلاً زنان در خانه ها نشسته بودند و به کسب علم و دانش نمی پرداختند و همچنین حقوق بگیر نبودند تا از پس خرج و مخارج خود برآیند و به نظر من خداوند متعال مرد و زن را مکمل همدیگر خلق کرده. نه یکی را برتر از دیگری چرا که زن توانایی هایی دارد که مرد ندارد و مردم هم توانایی هایی که زن ندارد. به هر حال نباید آیات قرآن را یک طرفه و خدای نکرده به نفع خودمان تفسیر کنیم. شرایط جامعه کنونی را نیز باید در نظر گرفت چرا که امروز زنان پا به پای مردان کار می کنند و درس می خوانند ، شهید می شوند و … . البته ناگفته نماند که اسلام زن را به کمال تعالی و رشد رساند و به قول امام خمینی (ره) زن خدمتی کرده است که در تاریخ همچون سابقه ای ندارد، اسلام زن را از توی لجن زارها برداشته است و آورده شخصیت به او داده است یا در جای دیگر می فرماید اسلام زنها را قدرت داده است، امام خمینی از اهمیت و کرامت زنان می گوید. اگر زنان شجاع و انسان ساز از ملت ها گرفته شود ملت ها شکست می خورد و در جایی مادرها را مبدأ خیرات می داند.(امام خمینی 1374، 58-57)
پس چه خوب است ما هم به زنان و دخترانمان بیشتر بها بدهیم و خدای نکرده به چشم کالا و موجودات بی ارزش به آنها نگاه نکنیم.
دکتر فتحیه فتاحی زاده در کتاب زن در تاریخ و اندیشه اسلامی درباره علل تنزل شخصیت و مقام زن در جوامع اسلامی می نویسد: ((در جامعه مدنی نبوی (ص) زن تا حدود زیادی حقوق از دست رفته اش را بدست آورد و جایگاه و مقام والای خویش را بازیافت)). (فتاحی زاده،1390؛277-262)
او که تا قبل از اسلام از حقوق مسلم خویش محروم مانده بود و شأن و جایگاه اجتماعی نداشت باظهور اسلام برکات و امتیازات بی شماری بدست آورد به برکت اسلام مستقل و متکی به نفس شد و اسلام مقامی به زن داد که خلیفه دوم (رض) در این باره می گوید:
بخدا سوگند ما در جاهلیت هیچ شأنی برای زنان قائل نبودیم تا این که خداوند درباره آنان آیاتی نازل کرد و حقوق و بهره هایی برایشان قائل شد.(صحیح مسلم ج4،ص190)
دکتر فتاحی زاده اذعان می دارد که چرا جایگاه زن نسبت به صدر اسلام و جامعه نبوی تنزل یافت و موارد زیر را علل اصلی این تنزل جایگاه می داند:
استبداد و خودکامگی حاکمان و تحقیر زنان از طریق فساد خلاقی. علامه طباطبایی نیز علت فرودستی زنان یهود و نصارا در عصر رسالت را همین عامل یعنی حکومت استبدادی آنها می داند.
عرف و عادات غیر اصیل: از آنجائیکه قبل از ظهور اسلام بیشتر جوامع مرد سالار بودند، برخی از دانشوران اسلامی متأثر از آن جوامع علیرغم دستور های اسلامی متون دینی را با ذهنیت مرد سالارانه تفسیر کردند.
تحجر و جمودگرایی یا دورشدن از اسلام واقعی و گرایش به عصر جاهلیت.
پدیده ی روشن فکری :این قبیل افراد خواهان آزادی بی حد زن و کشیدن رو به فساد اخلاقی و پایین آوردن مقام او هستند.
حال با این همه سفارشات که حضرت سول (ص) درباره مقام زن در اسلام و جامعه و حضور آنان در اجتماع و مساجد داشته است و اهمیتی که ائمه و صحابه به مقام زن داشته اند پس بی انصافی است که ما این همه سفارشات را نادیده بگیریم. و جایگاه زنان و دخترانمان را به پایین ترین حد کاهش دهیم به طوری که در مواردی دیده می شود که حتی دختر حق انتخاب شوهرش یا نظر دادن در باره آن را ندارد. و گاهاً در شب حجله و یا زفاف شوهر را می بیند و یا مسائلی از این قبیل.
در میان قبایل خاش در گذشته نه چندان دور زن جایگاهی بسیار پایین و نا مناسبی داشت زنان در این جوامع چونان کنیزانی در خدمت مردان و فرزندان آنها بودند و به علت نظام پدر سالاری زن از قدرت و جایگاه اجتماعی بالایی بر خوردار نبود زنان در برابر خواسته ی مردان راحت تسلیم بودند و حق هیچ گونه اعتراضی را نداشتند زنان حق حضور در جامعه را به تنهایی نداشتند و اگر از منزل بیرون می آمدند باید با تمهیدات لازم و زدن رو بند بیرون می شدند آنقدر حق و حقوق آنها توسط مردان ضایع می شد که مردان بلوچ رسمی دارند بنام جن طلاک (زن طلاق ) یعنی قسمی می خورند که اگر کسی خلاف آن قسم عمل کند و پا بند آن نباشد زنش برای او طلاق شده محسوب می شود و بلافاصله نیز بد بخت را طلاق می دادند در این جامعه زن همانند کالایی بود که مرد برای او تصمیم می گرفت .
زنان حق تحصیل و درس خواندن را نداشتند و از دبستان به بعد حق ادامه تحصیل را نداشتند بنده مواردی را سراغ دارم که دخترانی در کمال شایستگی و با هوشی به علت وجود چنین تعصبات قومی و قبیله ای از ادامه تحصیل محروم شده اند و پدران آنها ادامه تحصیل را برای دختران جایز نمی دانستند و حتی خلاف هم می دانستند ، زنان و دختران قدرت انتخاب نداشتند و معمولا پدر و ریش سفیدان برای آنها تصمیم می گرفتند و عملی می ساختند و آنها مجبور بودند که اطاعت کنند به عنوان مثال برای ازدواج آنها دختران تا یک روز یا شب عروسی خود گاهاً داماد را نمی دیدند و حتی پدران آنها دختران معصوم و خرد سال را به افراد پیر و مسن می دادند که مجبور بودند قبول کنند و حرفی نزنند .
زنان در فعالیتهای اجتماعی شرکت نمی کردند یعنی اجازه این کار را نداشتند و اگر زن کسی در چنین فعالیتهایی شرکت می کردند و کار یا خدمات اجتماعی را انجام می داد بقیه او را سرزنش می کردند و حتی اورا به تمسخر می گرفتند و در مواردی اورا تهدید می کردند که اگر مانع کار زنت نشوی بلایی سر خودت یا زنت می آوریم چرا که مایه آبروریزی ما می شود . زنان توانایی اعتراض به خواسته ها ی مردان را نداشتند و هر کاری که مردان انجام می دادند باید قبول می کردند و اگر مخالف آن بودند نیز صدایشان در نمی آمد و خود خوری می کردند .(شهنوازی،دبیر)
در جوامع قبیله ای خاش زن مقام و منزلتی در خور و شایسته نداشت مرد بودن به خودی خود یک امتیاز محسوب می شد و زن بودن نیز نوعی سر شکستگی و خجالت اما امروزه تا حدودی زیاد این دیدگاهها عوض شده و یا در حال عوض شدن است به طوری که بسیاری از تعصبات جاهلی جای خود را به اعمال نیکو و حسنه خوب داده زنان در فعالیتهای اجتماعی شرکت می کنند حق درس خواندن دارند و در گذشته ها ی نه چندان دور زن حق رانندگی را نداشت و بسیار زشت و بد بود برای او اما امروزه در شهر خاش خانمهای بلوچ کم وبیش رانندگی می کنند و از بسیاری از آزادیهای اجتماعی نیز برخوردارند .
دراین چنین جوامعی که درگذشته برای زنان مهیا بود مردان هیچ بهایی به زن نمی دادند و زن را وسیله ی راحتی و رفاه خود وی دانستند بدون اینکه توجهی به خواسته ی او داشته باشند به راحتی و آسانی چندین همسر اختیار می کردند و زنان نیز با این قضیه باید کنار می آوردند و می سوختند و می ساختند.
-19-4بررسی پیامدهای ومشکلات خانواده های چند همسری
برای بررسی همه جانبه پیامدهای تعدد زوجات بهتر است آنها را به قسمتهای ریز تری تقسیم کنیم و پیامد هر قسمت را بر روی هر کدام از اعضا بررسی کنیم به همین جهت پیامدها را به سه قسمت اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی تقسیم کرده ایم که به بررسی مفصل هر کدام می پردازیم .
الف ) پیامد های اجتماعی بر فرزندان
ب ) پیامد های اجتماعی بر زنان
ج ) پیامد های اجتماعی بر خود مردان
د ) پیامد هایی که بر جامعه دارد
-20-4پیامد های اجتماعی چند زنی بر فرزندان