پایان نامه درباره شرایط آب و هوایی و محدوده آسایش

– بخش سروستان: شامل 3 دهستان به نامهای سروستان، کوهنجان، مهارلو
– بخش زرقان: شامل 2 دهستان به نامهای زرقان – بندامیر می باشد .
6-1-3- وضعیت جمعیت
در سال 1355 جمعیت شهرستان شیراز برابر با 634297 نفر بود که با نرخ رشد 7/5 درصد در سال افزوده شد و به 1125405 نفر در سال 1365 رسید . این افزایش که بسیار بالاتر از نرخ رشد طبیعی جمعیت در دوره یاد شده است ناشی از مهاجر پذیری این شهرستان و نیز اسکان مهاجران جنگ تحمیلی بوده است. آمارگیری جاری جمعیت سال 1370 جمعیت کلی این شهرستان را 1288524 نفر اعام کرده است . این جمعیت اگر چه بیشتر از جمعیت سرشماری شده سال 1365 است اما نشان می دهد که نرخ رشد جمعیت در دوره اخیر به میانگین 7/2 درصد در سال کاهش یافته است .
در سرشماری جمعیت سال 1375 جمعیت کل این شهرستان 142218 اعلام شده است.
6-2- وضعیت آب و هوا
در پهن دشت کشورمان که دارای آب و هواهای مختلفی می باشد ، با سیستمهای متعدد ساختمانی روبرو می شویم ، در تداوم مبارزه با شرایط محیط خارج ، تجربیات ذیقیمتی در طراحی ، ساخت و انتخاب مصالح در ساختمانهای سنتی کشور ، نهفته است که متأسفانه در زمان حاضر ، برداشت غلط از معماری دنیای غرب کلیه دانش و تجربیات اسلامی خود را از یاد برده و با تقلیدی ناقص از معماری بین المللی ، زمینهای حاصلخیز این مرز و بوم را بتن ریزی می نمائیم . توجه به نیروهای طبیعی زوال ناپذیری چون آفتاب و باد و استفاده از آنها در انجام برخی از کارها و بهبود بخشیدن به شرایط حرارتی فضاهای زیستی ، از دیرباز در کشور ما معمول بوده است ( کسمائی ، 1363،43 )
بکار بستن روشهای علمی صحیح و استفاده بهینه از امکانات، مصالح ساختمانی و روشهای ساخت، علاوه بر افزایش عمر مفید ساختمانها و صرفه جویی اقتصادی در مقیاس کلان، آسایش ساکنین و استفاده کنندگان از ساختمان را نیز فراهم می آورد. با توجه به وسعت استان فارس و وجود عوارض طبیعی و جغرافیایی مختلف، موجب بروز شرایط آب و هوایی کاملاً متفاوتی در سطح استان می شوند، لزوم پیش بینی شکل خاصی از محیط های ساخت انسان را انکار ناپذیر می سازد، به طوری که بتوان با بهره گیری از نیروهای طبیعی، شرایط نسبتاً مناسب را در بخش عمده ای از سال و ساختمانهای مسکونی و عمومی ایجاد نمود. هدف اصلی، تهیه و ارائه الگوی معماری مناسب و همساز با اقلیم برای شهر شیراز است.
نمای بناهای مسکونی به جهت جنوب تا جنوب غربی باشد . بدلیل غالب بودن بادهای غرب و جنوب غرب در تمام سال این بادها می توانند با خود رطوبت و بخار آب حاصل از اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه را به همراه آورند و باعث ایجاد رطوبت در فضای شهری و بناها می گردند . از نظر تنظیم فضایی ، طراحی فضایی فشرده جهت اتلاف حرارت ساختمان ، بخصوص کاهش تأثیر باد در اتلاف حرارت در فصل سرد ، همچنین ساختمانهای فشرده ، در محافظت در برابر گرمای هوا و کاهش بادهای غبارآلوده نقش عمده ای را به عهده دارند ، جریان هوا ضرورتی ندارد ، جریان هوا ضرورتی ندارد و اندازه و جهت بازشوها که با توجه به شدت تابش طراحی می شود (1987 ، Oliver) حائز اهمیت است . اندازه پنجره ها متوسط بطوری که حداکثر 20-40 درصد اندازه مساحت دیوارها را به خود اختصاص دهد ، دیوارهای داخلی و خارجی از مصالح سنگین ساخته شوند و در بامها ، مصالح سنگین با زمان تأخیر بیش از 8 ساعت بکار برده شود . این کار بدلیل جلوگیری از انتقال سریع هوا صورت می گیرد .
6-3- توصیه های آب و هوایی مناسب برای احداث ساختمان در شهر شیراز
در مجموع در 3 ماه از سال شرایط حرارتی خارج از محدوده آسایش ، و در محدوده استفاده از وسائل مکانیکی برای گرم شدن قرار دارند ، (آذر ، دی ، بهمن ) در ماه (اسفند و آبان ) و گرمتر شدن هوا می توان با استفاده از سیستم های خورشیدی فعال و غیر فعال و کسب حرارت داخلی ، محیطی مناسب ایجاد کرد ، در دو ماه اول بهار یعنی آوریل ، می (فروردین و اردیبهشت ) در مواقع سرد می تواند با استفاده از حرارت خورشید و بهره گیری از سیستم های خورشیدی غیر فعال استفاده کرد در ماههای گرم سال ، جریان هوا چندان مؤثر نمی باشد لذا با بکارگیری از مصالح سنگین و استفاده از سایبان و برای افزایش رطوبت در این ماهها از رطوبت زن و کولر آبی در ایجاد شرایط مطلوب استفاده کرد . استفاده از تابش آفتاب ، بخاری ، سایبان و کولر در ساعات مختلف یک روز فرق می کند ، بنابراین بایستی شرایط ساعات مختلف روزهای سال را از نظر نیاز به دما تعیین کرد .
فصل هفتم :
برنامه فیزیکی طرح
7-1- طراحی صحنه نمایش لباس (Fashion Show Stage)
سکوی ابتدایی (Stage): سطحی است که مدل ها وارد آن می شوند.
راهروی نمایش (Runway) : یک سکوی کشیده است که به داخل تماشاچیان امتداد می یابد.
قسمت پیشانی T شکل: یک سکو که به راهروی حرکت مدل ها عمود شده است.
شکل 7-1: راهروی نمایش
راهروهای نمایش همراه با پیشانی T شکل برای نمایش لباس به طور کامل، بسیار مناسب هستند. با این شکل گیری فضا امکان بهترین دید به سکوی ابتدایی و همچنین راهروی نمایش به بینندگان داده می شود.
این بهترین شکل استفاده از فضا، درک ابعاد و اندازه راهروی نمایش که برای این واقعه مناسب است را راحت می کند. همچنین در نظر گرفتن پشت صحنه (back stage) از نظر فضایی بسیار با اهمیت است.
شکل 7-2 : پلان صحنه نمایش مد
برای صحنه های نمایش در ابعاد کوچک تر، عرض 2/1 متر برای راهروی نمایش، اندازه مناسبی است. این عرض یک راهروی نمایش برای حرکت یک مدل را فراهم می کند.
اندازه 2/1 متر برای عرض راهروی نمایش، ابعاد مناسبی است برای مراسمی که امکان فضای بزرگ تر وجود ندارد. این گذرگاه 2/1 متری باری مقیاس کوچک تر نمایش به منظور فراهم کردن یک سن با کیفیت و رفع دیگر نیازها طراحی شده است.