نوامبر 25, 2020

پایان نامه درباره شهر خلّاق/: ارزیابی شهر خلّاق

شاخص­های ارزیابی شهر خلّاق
شاخص خلّاقیت می­تواند نشان دهد که آیا جامعه به گونه­ای فعال مردم را تشویق می­کند تا به شیوه­ای خلّاق و نوآورانه ابراز وجود کنند و در جامعه مشارکت ورزند؟ خلّاقیت به شکلی گسترده، می­تواند به عنوان “ظهور چیزی متعالی و مناسب از منظر یک شخص، گروه یا جامعه” تعریف شود(33 ,2006 ,sawyer).
شاخص خلّاقیت اروپایی(یورو): تحلیل پیشرفته­ای از چارچوب تحلیل خیزش طبقه خلّاق و مقایسه­ آن در 14 کشور اروپایی شامل، کشورهای اسکاندیناوی و نروژ و ایلات متحده بود. در این شاخص بررسی بحث کلیدی رقابت کشورها در توانایی جذب و نگهداری و توسعه افراد خلّاق بوده است(رضائیان و همکاران، 1391، 112).
جدول2-1: شاخص­های خلّاقیت اروپایی

معیارها شاخص
جمع رتبه افراد مستعد، فناوری و تلرانس تقسیم بر حداکثر رتبه ممکن شاخص خلّاقیت یورو
طبقه خلّاق: سنجش شاغلین خلّاق
شاخص­ سرمایه انسانی: اندازه­گیری درصد افراد بین 64-24 با مدرک لیسانس و بالاتر
شاخص استعداد علمی: اندازه­گیری تعداد تحقیق علوم و مهندس در بین 10000 کارگر
شاخص استعداد یورو
شاخص نوآوری: سنجش تعداد اختراع ثبت شده به هر میلیون نفر
شاخص فناوری بالا: سنجش تعداد اختراع ثبت شده به درهای تک به نسبت هر میلیون نفر
شاخص R&D: سنجش هزینه­های تحقیق و توسعه به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی(GDP)
شاخص فناوری یورو
شاخص نگرش: سنجش نگرش با اقلیت­ها
شاخص ارزش: سنجش ارزش­ها و نگرش­ها که پوشش دهنده زمینه­های مختلف نظام کشوراست
ابزار وجود: سنجش نگرش به ابزار وجود، کیفیت زندگی، دموکراسی، وقف، فراغت، تفریحات، سرگرمی و فرهنگ
شاخص تسامح  یورو

منبع: رضائیان و همکاران، 1391، 113.
همچنین ریچارد فلویدا در انجام تحقیقات خود در امریکا، برای تشکیل شهر خلّاق شاخص­های را به کاربرده است که این شاخص­ها در جدول شماره 2-2 قابل مشاهده است.
جدول2-2: شاخص­ها و زمينه­هاي خلّاقيت در شهرها از ديد فلوريدا

نوشته ای دیگر :
پایان نامه کنوانسیون زیست محیطی-خلیج فارس
زمینه شاخص
استعداد(Talent) طبقه خلّاق(Creative Class)
منابع انسانی(Human Capital)
استخدام استعدادها در دانش و فناوری(Talent employed in science and techonology)
فناوری(Technology) شاخص نوآوری(Immovation Index)
شاخص فناوری بالا(High Technology Index)
بردباری(Tolerance) شاخص هنر دوستی(Bohemian Index)
شاخص دیگ ذوب(Melt Pot Index)

منبع: (سعید حسین­آبادی، 1392، 9).
بحث اساسي فلوريدا اين است كه سطوح خلّاقيت و نوآوري با باز بودن و بردباري محيطي كه افراد خلّاق در آن كار مي­كنند، در ارتباط است. بنابراين، كنار هم قرار دادن ميزان تنوّع جمعّيتي با ستانده­هاي خلّاق مثل تعداد اختراعات ثبت شده يك نرخ كلّي از شهر خلّاق فراهم مي­آورد. جنبه مهم اين شاخص­ها ايجاد پيوند بين فعاليت صنعتي و كيفيت مكان است(5 ,2004 ,Brecknock).
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
ارزیابی میزان تحقق¬پذیری مولفه¬های شهر خلّاق (نمونه موردی: شهر بناب)