پایان نامه درباره علی بن الحسین و سطح تحصیلات

در روایت فوق بر حرمت همسر دادن برمی خوار دلالت داشتند و دو خبر ذیل بر حرمت همسر دادن به هر فاسق و بی عفتی دلالت دارند.
3.«روی عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال: «من زوّج کریمته بفاسق نزل علیه کلّ یوم الف لعنة و لا یصعد له عمل الی السماء و لا یستجاب له دعوة و لا یقبل منه صرف و لا عدل»
از پیامبر نقل شده که فرمود: هرکس دخترش را به فاسقی بدهد هر روز هزار لعنت بر او فرود آید و هیچ عملی از او به آسمان نمی رود و دعایی از او مستجاب نمی شود و هیچ عوضی و معادلی از او پذیرفته نمی شود»
4.«علی بن الحسین بن فضال عن سندی بن محمد البزاز عن ابان به عثمان الاحمر عن محمد بن الفضیل (الفضل) الهاشمی عن ابی عبدالله علیه السلام: انه قال: «الکفو ان یکون عفیفا عنده یسار»
محمد بن فضل هاشمی در سندی صحیح از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: «کفو آن است که با عفت باشد و تنگدست نباشد»
5- خوش اخلاقی
گذشته از فسق و گناهکاری حتی فرد بد اخلاق نیز لایق ازدواج با مومن نیست. روایات ذیل بر این معنا دلالت می کنند:
1.«عن الحسین بن البشار أنه کتب الی ابی الحسن علیه السلام: انّ قرابة قد خطب الیّ و فی خلقه سوء فکتب علیه السلام: «لا تزوجه ان کان سیء الخلق»
حسین بن بشار به امام موسی بن جعفر علیه السلام نوشت که: یکی از بستگان من به خواستگاری دخترم آمده است و مردی بداخلاق است امام نوشت «اگر بداخلاق است به او دختر نده»
2.«روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله: انّه قال اذا جائکم من ترضون خلقه و دینه فزوّجوه الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض و فساد کبیر»
از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که فرمود: هرگاه کسی نزد شما آمد که دین و اخلاق پسندیده ای داشت به او دختر بدهید، اگر چنین نکنید فتنه و فسادی بزرگ در جهان شود.
6- شرافت خانوادگی
آیا شرافت خانوادگی در کفو بودن و همسانی دخالت دارد:
روایات در این باب، مختلف است، از سویی پیامبر اکرم دختران و پسرانی را به ازدواج یکدیگر درمی آورد که از نظر شرافت خانوادگی متفاوت بودند، مانند زید و زینب، جویبر و دختر ثروتمند، مقداد و ضبیعه.
از سویی دیگر در تاریخ و روایات دیده نشده است که ائمه اطهار دختران خویش را به غیر هاشمی دهند، بلکه نقل شده است:« روی انه نظر رسول الله صلی الله علیه و آله الی الحسن و الحسین و بنات جعفر و قال «بنونا لبناتنا و بناتنا لبنینا»
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به امام حسن و امام حسین علیهما السلام و دختران جعفر بن ابیطالب نگریست و فرمود: « پسرانمان برای دخترانمان و دخترانمان برای پسرانمان میباشند»
شیعه، پرهیزکار، خوش خلق، و توانا بر پرداخت نفقه باشد و دیگر موارد معتبره در کفو عرفی مانند سطح تحصیلات، نژاد، شرافت و … اگر رعایت نکردن آنها موجب ضرر یا ظلم شود باید رعایت گردد وگرنه از نظر شرعی و به لحاظ اصل اولی مراعات آنها لازم نیست.
9- حکم ازدواج با غیرکفو
آیا ازدواج با غیر کفو صحیح است؟ به بیان دیگر، لزوم ازدواج با کفو تنها یک حکم تکلیفی است یا آنکه گذشته از حکم تکلیفی اثر وضعی یعنی صحت و بطلان نیز در پی دارد؟
گذشت که در کفو بودن و همسانی، مؤلفه های متعددی به شمار می آید مانند، همسانی در دین، مذهب، پاک دامنی، اخلاق، شرافت خانوادگی و وضعیت مالی.
تاثیر این مولفه ها در صحت و بطلان عقد نکاح متفاوت است، بنابر این نمی توان گفت که ازدواج با غیر کفو صحیح است یا باطل، بلکه باید دید کفو نبودن زوجین از چه لحاظی است! مولفه های کفویّت را از نظر حکم تکلیفی و وضعی می توان در دو دسته قرار داد. این دسته ها از این قرارند:
مولفه هایی که رعایت آنها در عقد ازدواج بر زوجین و ولیّ واجب است و اگر این مولفه ها رعایت نشوند، حتی اگر زوجین و ولیّ راضی باشند، عقد باطل است.