دانلود پایان نامه

جوانمردی و حمایت از زنان بی سرپرست فامیل:
رسمی دیگر که بسیار پسندیده نیز هست و در میان طوایف بلوچ دیده می شودحمایت و سرپرستی از زنان بی سرپرست است معمولا هنگامی که زن جوانی بیوه می شود یعنی شوهرش را به هر دلیلی از دست می دهد بعد از مدتی اگر شوهر مناسبی برای او پیدا نشد بزرگان فامیل جمع می شوند و بعد از شور و مشورت به افرادی از نزدیکان زن پیشنهاد می دهند که با او ازدواج کنند و مردان هر چند زن نیز داشته باشند یکی از آنها قبول می کند و آن بیوه را به زنی می گیرد تا از اوسرپرستی و حمایت کند من شخصاً یکی از چنین رسومات را درمنطقه گوهر شهر خاش از نزدیک دیده ام یکی از افراد طایفه قلندرزهی با اینکه سه زن داشت همسر چهارمی را که دختر خاله او نیز بود بر اثر چنین رسوماتی گرفت و اکنون نیز آن بیوه جوان را به همسری گرفته که نسبت به آقای قلندرزهی بسیار هم جوانتر است .
اگر ازدواج و تعدد زوجات واقعا برای سرپرستی و حمایت از زنان بیوه و بی سر پرست باشد یعنی کاری که در زمان حضرت رسول و ائمه و صحابه صورت می گرفته امری بسیار پسندیده و شایسته ای است که البته این رسم هنوز هم در میان بیشتر طوایف بلوچ دیده می شود – همچنین آنها معتقدند که مردان بر اثر عواملی چون جنگ ، تصادف و سایر عوامل بیشتر از زنان در معرض مرگ و میر هستند و تعداد متولدین دختر نیز بیشتر از پسران است پس برای سرپرستی آنها هر مرد می تواند چند زن بگیرد .
مریضی زن اول :
گاهی چند زنی در میان طوایف به خاطر خدمت به زن اول و فرزندان او صورت می گیرد یعنی ممکن است که زن اول مریض باشد و توانایی انجام کارهای خود و فرزندان خود را نداشته باشد لذا مرد همسردوم اختیار می کند تا به زن مریض خود کمک کند و از فرزندان او سرپرستی کند که گاهاً خود زن اول هم کاملا راضی است .
داشتن فرزندان ذکور بیشتر:
فرزندپسر نزد مردان بلوچ از قرب و منزلت بالایی بر خوردار است چرا که در کارهای کشاورزی و دامداری و حتی جنگهای طایفه ای بازوی راست پدر به حساب می آید به همین دلایل گاهی افراد چند همسر اختیار می کنند تا تعداد فرزندان بیشتری داشته باشند تا علاوه بر این که کمک حال آنها در امر اقتصادی و معیشتی می باشد به عنوان حامی و نگهبان و کمک یار پدر خویش نیز باشند تا در هنگام درگیری ها نیز موثر باشند .
ارضای خواهشهای نفسانی از راه حلال برای کشیده نشدن به فساد اخلاقی :
شرایط محیطی و جغرافیایی استان یعنی آب و هوای گرم و نوع تغذیه مردمان این نواحی که بیشتر خرما و گوشت گوسفندوبز است باعث شده است که نیروی جنسی فراوانی داشته باشند و برای مهار چنین نیرویی و از آنجایی که زنان جوابگوی ارضای نیاز چنین مردانی نیستند و برای اینکه به کار خلاف و گناه کشیده نشوند همسردوم اختیار می کنند و معتقدند که مردمان فارس راهی میانرو بنام صیغه دارند و از آنجایی که ما چنین راهی نداریم پس برای پرهیز از گناه و فساد باید همسر دیگری بگیریم (محسن جمالزهی دهپابید خاش)
ام یحیی حمیدی صیانت از خون و آبروی مسلمانان رامطرح واذعان می دارد:« یعنی مرد اگر عاشق کسی شد و نتوانست آتش درون خود را کنترل کند از راه قانونی یعنی ازدواج مبادرت کند تا راههای گناه آلود دیگر.»
افزایش تعدادمسلمانان: مولوی ریگی یکی ازفواید چند زنی راافزایش تعدادمسلمانان دانست وچند زنی را درصورت رعایت عدالت درزمینه های مختلف جایز دانست.
4-6- عوامل منفی و سایر عوامل چند زنی مردان بلوچ شهرستان خاش
-7-4الف:تعصبات قومی و قبیله ای :
– جنگ و درگیری ها :
وجود طوایف بسیار زیاد در این شهرستان هر چند وقت یکبار زد و خورد هایی را بر سر منافع قومی و قبیله ای در میان آنها بوجود می آورد که از دیر باز تا کنون وجود داشته که منجربه جنگهای طایفه ای و درگیری های خونینی می شود که کاملا تا چندین سال و کشته شدن چندین نفر طول می کشد به عنوان مثال جنگ براهویی ها با شولی برها ، جنگ یاراحمدزهی ها با گمشادزهی ها که در حال حاضر در این شهرستان دیده می شود در چنین جنگهایی فرزندان ذکور خانواده و مردها معمولا در دگیری ها شرکت می کنند و حتی کشته می شوند برای اینکه جبران فرزندان از دست رفته شود و نیرو و پشتوانه خود را در برابر دشمنان بیشتر کنند مردان گرایش به گرفتن چند زن می کنند و آنرا نتنهابد نمی دانند بلکه پسندیده نیز می دانند(راشدکرد)
-بالا بردن آمار جمعیتی هر طایفه :
همان طور که بالا ذکر شد روسای طوایف برای اینکه آمار جمعیتی خود را بالا ببرند افراد طایفه خود را تشویق به آوردن فرزندان بیشتر می کنند تا علاوه بر اینکه در درگیری های طایفه ای برای طایفه مفید باشند .در ائتلافات قومی و قبیله ای مفید و موثر باشند به عنوان مثال زمانی که یک طایفه از فردی که کاندید نمایندگی مجلس یا شوراها می شود و با طوایف دیگر ائتلاف کند شخصی می تواند رای بیاورد که طوایف بیشتری با او ائتلاف کنند یا طایفه ای بزرگتر از او حمایت کند چنین موردی را هنگام نمایندگی مجلس مشاهده کردیم که نیمی از طوایف خاش از خدابخش کرد حمایت می کردند ولی از آنجایی که طایفه ریگی بزرگتر بود و وابستگان بیشتری داشت توانست پشنگ ریگی را با اقتدار به مجلس بفرستد
-پدر سالاری : پدر سالاری مفهومی است که بر سلطه مردان دلالت دارد. این مفهوم در نگاه وبر به سیستمی از قدرت اشاره دارد که وجه مشترک بین جوامع سنتی را تشکیل می دهد. در این جوامع در درون گروهی با عنوان خانوار که معمولأ بر پایه اقتصادی و خویشاوندی سازماندهی می شود، اقتدار از سوی فرد مشخصی که اصل مسلم وراثت او را تعیین می کند، اعمال می گردد. در اصطلاح وبر پدر که به ارباب در جامعه فئودالی اشاره دارد، قدرت خویش را هم نسبت به مردان و هم نسبت به زنان بکار می برد و به عنوان رئیس خانوار ، کنترل کامل فعالیت های اقتصادی و رفتار دیگر اعضا را در دست دارد. (بستان 1383: 151)
پدر سالاری در میان مردان بلوچ بسیار شایع و محرز است در خانواده های بلوچ همه کاره خانواده پدر و بعد از آن فرزندان پسر بزرگ هستند همین عامل باعث شده تا زنان از نقش و منزلت کمتری در خانواده بر خوردار باشند و حتی در مواردی که برای آنها تصمیم های تحمیلی نیز گرفته می شود دم نزنند در چنین خانواده هایی مردان راحت تر می توانند هر کاری را انجام دهند یعنی حتی می توانند چند زن نیز اختیار کنند و کسی حق اعتراض ندارد.
– خون و خو نخواهی :
گاهی بر اثر دگیری های قبیله ای افرادی کشته می شوند و طوایف برای جلوگیری از جنگهای بیشتر در نهایت صلح می کنند ولی زنی از طایفه قاتل به عنوان خون بها می گیرند و آنرا به هرکسی از فامیل که دوست داشته باشند می دهند حتی اگر طرف چوپانی باشد یا چندین زن داشته باشد یا پیرمرد باشند و زن مجبور است حرف نزند.
-8-4ب ) رسمهای غلط طایفه ای :
ازدواجهای تحمیلی : همانطور که از اسم آن پیداست ازدواجهای را شامل می شود که به زور به افرادتحمیل می شود .قواعد و سخت گیری های جامعه در مورد انتخاب همسر و ازدواج، ناشی از این است که ازدواج بیش از آن که یک انتخاب فردی برای برقراری یک رابطه شخصی و خصوصی و ارتباطات غریزی و طبیعی به شمار آید، موجب پیوند دو خانواده، خاندان،قوم،قبیله و فرهنگ است. که هر یک دارای منابع و منافع خاصی هستند و برای حفظ و گسترش آنها تلاش می کنند به همین جهت از ازدواج بعنوان وسیله ای برای تحکیم و افزایش منافع اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی استفاده می شود.بهمین دلیل نظارت و حساسیت بسیار شدیدی از جانب بزرگان بر این انتخاب به ظاهر فردی وجود دارد و دخالت های آنان تا خصوصی ترین لایه های این انتخاب نفوذ می کند اگرچه امروزه با فرد گرایی بیشتر افراد و جوامع ، ازادی بیشتری به شخص داده می شود اما این نظارت ها و دخالتها هنوز آنقدر قوی هستند که قابل چشم پوشی نیستند و فرد از جامعه و گروه خود تأثیر می پذیرد بویژه در جوامع سنتی در حال توسعه که فرهنگ و تفکر سنتی همچنان تفکر غالبی بد رفتار را تشکیل می دهد.(حسن حسینی،1386، 79)
همانطور که در بالا مطرح شد دخالت خانواده ها و بخصوص خانواده های بلوچ برای ازدواج فرزندان چنان زیاد و با سختگیری هست که گاهاً عروس و داماد تا یک شب مانده به عروسی یایک هفته مانده به عروسی همدیگر را می بینند. چنین افرادی بعد از ازدواج هم غالباً با یکدیگر تفاهم ندارند و ناسازگارند که منجر به چندزنی مردان می شود البته موارد بالا در گذشته از شدت بیشتری برخوردار بود.