دانلود پایان نامه

همچنین نویسنده کتاب توجیه دیگری که برای تعدد زوجات مردان دارد و آن اینست که آیه 21 سوره احزاب یعنی « لقدکان لکم فی رسول الله اسوةحسنة » می آورد و می گوید حضرت محمد (ص ) 11 همسر داشتند وقتی کسانی را که هیچ گونه کمی و کاستی در زندگی زناشویی آنان موجود نیست ملامت می کنیم که چرا چند زن می گیرند جواب می دهند سنت ماست در حالی که حضرت در سنین جوانی که اوج میل جنسی آنها بوده با زنی 15 سال بزرگتر از خود ازدواج کردو بیشتر زنان ایشان که بیوه نیز بوده اند برای تحکیم روابط و گسترش اسلام بوده و حال اگر مردان ما زنی بیوه یا دختری فقیر یا پا به سن گذاشته را گرفتند به سنت رسول عمل کرده اند در حالیکه بسیاراندکند چنین مردانی ( همان منبع صفحه 33)
در جایی دیگر بیان می داردکه آیا عادلانه است که همه احساسات زنان بی توجهی شود ومانندکفش زیر پاله شودپس از اندکی با ظلم و بی عدالتی مانندکفش کهنه و فرسوده دور انداخته شود (همان منبع : صفحه 43)
اوتمامی کارهای مردان و زنان را امتحان و آزمایش می دادند – و معتقد است حتی برای زنان پاک و اسوه نیز چند زنی شوهر دردناک است و از حضرت سارا همسر ابراهیم مثال می زند و رقابت و غیرت در بین زنان پیامبر یعنی عایشه و ام سلمه بیان می کند .
عدالت:
ام یحیی حمیدی درباره بی عدالتی و رعایت مردان می گوید دین مبین اسلام تعدد زوجات را جواز داده مشروط بر آن که عدالت کامل بین همسران اجرا شود رسول الله (ص) خطاب به امت خود چنین می فرمایند: « قل امنت با الله ثم استقم » ( ای مسلمان بگوبه خدا ایمان آوردم سپس بر عمل آن استقامت کن ) آری حقیقت ایمان اینست که احکام الهی را بی چون و چرا قبول کنم نه اینکه هر کجا به نفع ما باشد عمل کنیم و هرکجا که به ضرر ما باشد پشت پا بزنیم عدالت دربارگاه الهی چنان اهمیتی دارد که وقتی خداوند در احکام نورانیش جواز زوجات را طبق حکمتهایی که گفتم صادر کردند اما بلافاصله متذکر شدند « فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة» یعنی اگر می ترسید که عدالت بر قرار نشود پس به یکی اکتفا کنید . (همان منبع صفحه 34)
آری خداوند به وضوح بیان کرد . که اگر ظرفیت بالایی ندارید و می ترسید عدالت را برقرار نکنید و باعث ظلم به زنان شود بهتر است که همان یک زن را اختیار کنید چرا که بی عدالتی باعث خساراتی به حقوق زنان و فرزندان می شود و این نتنها به زن و فرزندان آن بلکه به جامعه نیز صدمه و آسیب وارد می کند و این در حالی است که شاید فقط 4 تا 5 درصد از مردان بتوانند رعایت عدالت در بین زنان خود را بجا آورند و مابقی از توانایی آنها خارج است که عدم رعایت عدالت در بین زنان و فرزندان را می توان به صورت خانواده هایی آشفته و فرزندانی بی بند و بار و…دید که در قسمتهای بعد کاملا بررسی خواهدشد.
-13-4 درددل عده ای اززنان شهرستان خاش:
همان طوری که می دانید ازدواج یک امر مقدس در همه ادیان به خصوص دین مقدس اسلام می باشد چنانکه پیامبر ما حضرت محمد (ص ) می فرمایند : هیچ بنیادی نزد خداوند از ازدواج محبوبتر نیست . در همه دنیا تعداد زاد و ولد فرزند دختر و پسر یا مساوی اند یا تعداد ولد پسران بیشتر است اما با توجه به اینکه مردها با توجه به تلفات جانی بیشتر نسبت به زنان دارند و همچنین توان جسمی مردان در مقابل با بیماریها از زنان ضعیفتر می باشد تعداد زنان در کل دنیا نسبت به مردان بیشتر می باشد و برای امر ازدواج این زنان یا باید تا آخر عمر مجرد زندگی کنند یا به صورت خواسته یا ناخواسته تن به ازدواج همسری متاهل در آیند در برخی کشورها قانون تک همسری وجود دارد ولی در کشور ما ایران با توجه به آموزه های دینی و قرآنی هر مردی که از لحاظ مالی و اخلاقی توانایی داشته باشد می تواند تا سقف 4 زن اختیار کند به شرطی که بتواند عدالت را بین زنان و فرزندانش برقرار کند اما متاسفانه پذیرفتن این امر برای زنان خیلی سخت و غیر قابل قبول می باشد این امر از دیرباز بوده و همچنان ادامه دارد وقتی یک زن زندگی مشترکش را با همسرش شروع می کند با هزاران امید با همه مشکلات سازگاری می کند و در جهت بر طرف نمودن مشکلات زندگی پابه پای همسرش تلاش می کند اما اگر یک زن با تحمل همه سختی ها که در حل کردن آنها در زندگی مشترک سهیم بوده متوجه این قضیه شود که همسرش به فکر تجدید فراش است ضربه روحی شدیدی به وی وارد می شود و احساس سرخوردگی می کند و دیگر توانایی لازم را برای تربیت فرزندانش را در جامعه از دست می دهد ، اعتماد به نفسش پایین می آید در بین هم سن و سالهای خودش احساس حقارت و کم شخصیتی می کند ،دیگر میل و رغبت لازم را برای برقراری آرامش در خانواده ندارد و همیشه در خانه و خانواده درگیری و نزاع پیش می آید و دیگر آن صلح و صمیمیت گذشته برقرار نیست یک زن تحمل اینکه زن دیگری را درکنار زندگی اش باشد برایش خیلی سخت است و فرزندان چنین خانواده ای از لحاظ عاطفی و روانی مشکلات زیادی دارند که تاثیر آن در زندگی خانوادگی خودشان نمایان می شود اگر یک مرد با عدالت هم بین همسرانش رفتار کند باز هم برای زن پذیرفتن این حقیقت تلخ است وقتی این جریان در زندگی زن باشد زن در فکر انتقام گرفتن از مرد می شود این انتقام در چه قالبی باشد فرقی ندارد از جمله خرج های اضافی ، فشار مالی بر مرد وارد کردن در جهت تامین مسکن ، خوراک و پوشاک و…بیشتر زنان بر این باورند که اگر مرد توان مالی کافی نداشته باشد نمی تواند زن دیگری اختیار کند به نظر ما که زن هستیم مردان جامعه در شرایط امروز که ارتباطات گسترده شده و تفکر فرزندانشان نسبت به گذشته روشنتر و بازتر شده جزء در موارد خاص زن دیگری اختیار نکنند چرا که استعدادهای نهفته در فرزندانشان بیدار نمی شود و جامعه با داشتن چنین فرزندانی پیشرفت نمی کند . (تعدادی از زنان شهرستان خاش )
-14-4قانون اساسی وشرایط چندزنی:
قانون جمهوری اسلامی با چه شروطی اختیار همسر دوم می دهد؟
درست است که اختیار دو، سه و چهار زن برای هر مرد مجاز شمرده شده است اما همانطور که در قرآن شرط عدالت و محدودیت را پیش کشیده بود، قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز با الگو گیری از کتب الهی ما یعنی قرآن کریم شروطی را برای گرفتن همسر دوم و … بیان کرده است. مطابق ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب بهمن 1353 مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
رضایت همسر اول
عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
عدم تمکین زن از شوهر
ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج
محکومیت زن وفق بند8 ماده 8
ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8
ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
عقیم بودن زن
غایب مفقود الاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8
ماده 17: متقاضی باید تقاضا نامه ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید که یک نسخه به زن اول او فرستاده می شود و نسخه دیگر توسط دادگاه بررسی و در صورت توان مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده 16 اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد.
هرگاه مردی با داشتن همسر بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس حنجه ای شش ماهه تا یک سال محکوم خواهد شد،همین مجازات مقرر است برای عاقد و سر درفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشد.(سالارزایی: 1389 : 53-51)
شاید یکی از علت هایی که در این شهرستان اکثر مردان، زنان خود را محضری (عقد ثبت شده در دفتر ازدواج) نمی کنند ترس و فشاری باشد که از طرف قاون بر آنها اعمال می شود.
-15-4علل زوال چند زنی در میان شهر های دیگر ایران: