پایان نامه درباره محل استقرار و برنامه ریزی

كتابخانه، فضايي است كه دانشجويان و علاقه مندان در آنجا مي‌توانند از كتب تخصصي مربوط به طراحی لباس و پارچه و مد استفاده نمايند و در جريان تازه‌هاي كتاب، مجلات و… قرار گيرند. بنابراين پيش‌بيني فضايي مناسب جهت كتابخانه در برنامه فيزيكي مرکز ضروري است.
اين كتابخانه از دو قسمت اصلي تشكيل مي‌شود. بخش اصلي كتابخانه (سالن مطالعه، مخزن كتاب و مجله، كتب مرجع) و بخش خدمات كتابخانه (اتاق‌هاي اداري، انبار، چاپ و تكثير). در اينجا به بعضي از نكاتي كه مي‌بايست در طراحي كتابخانه‌ها مورد توجه قرار گيرند، اشاره مي‌شود.
مهم‌ترين نكته‌اي كه در طراحي اوليه كتابخانه مورد توجه قرار مي‌گيرد، آرامش و سكوت و محيط مطبوع آن است كه هم به محل استقرارآن در مجموع و هم به مصالح به كار رفته در آن مربوط مي‌شود.
از ديگر نكات قابل ذكر در طراحي كتابخانه،‌ در نظر گرفتن حداكثر انعطاف در بخش‌هاي مختلف است كه در اين مورد، استفاده از پارتيشن‌هاي جداكننده و ساير امكاناتي كه قابليت جابجايي داشته باشند، توصيه شده است.
سيستم كتابخانه به صورت باز طراحي مي‌شود يعني فضاي مخزن كتاب و سالن مطالعه در کنار يکديگرند. بدين ترتيب مراجعين قادر به دسترسي مستقيم و آزاد به مخازن كتاب خواهند بود، و براي مطالعه طولاني مدت به فضاي مطالعه مراجعه مي كنند.
تابش نور خورشيد در كتابخانه نامطلوب است، لذا حتي‌المقدور سعي مي‌شود نور كتابخانه از جبهه شمالي تأمين شود، يا اگر نور از جهات ديگر تأمين مي‌شود سايه‌بان‌هاي افقي و عمودي در نظر گرفته شود.
كتابخانه بايد از سرو صدا و گرد وخاك دور باشد.
سالن مطالعه داراي يك فضاي اصلي مطالعه است و محل قرارگيري آن به گونه‌اي بايد در نظر گرفته شود كه مراجعه‌كنندگان پس از ورود به كتابخانه به سادگي بتوانند به اين فضا دسترسي داشته باشند. اين فضا شامل ميزهايي جهت مطالعه به صورت انفرادي و گروهي مي‌باشد. بخش مطالعه انفرادي در قسمت‌هاي كم رفت‌وآمد در نظر گرفته مي‌شود. در ضمن مسيرهاي رفت‌وآمد را به گونه‌اي پيش‌بيني مي‌كنند كه براي مطالعه‌كنندگان مزاحمتي ايجاد ننمايد.
قفسه‌هاي كتاب،‌ ابعاد، تعيين‌كننده ظرفيت قفسه‌هاي كتاب در مخازن كتاب و سالن‌هاي مطالعه مي‌باشد. جدول تقسيم‌بندي قفسه‌ها معمولاً 90 سانتي‌متر در جهت طول درنظر گرفته مي‌شود و عمق قفسه‌بندي‌ها 25 سانتي‌متر مي‌باشد، اگر متوسط طول و ضخامت كتب در رشته‌هاي هنري را 25 سانتي‌متر و 25/4 سانتي‌متر و ارتفاع متوسط هر يك طبقه قفسه كتاب را 30 سانتي‌متر فرض كنيم، ظرفيت هر يك متر طول يك قفسه 7 طبقه اگر يك طرفه باشد 126 جلد و اگر دو طرفه باشد 258 جلد خواهد بود. اين حداكثر ظرفيت قفسه كتاب است، ولي هميشه در مخازن باز كه كتاب‌ها به صورت موضوعي چيده مي‌شوند، بايد حدود 10 تا 15 درصد ظرفيت قفسه را براي كتاب‌هاي تازه باز گذاشت. فضاي عبور بين قفسه‌بندي‌ها در قسمت مخزن كتاب معمولاً داراي حداقل عرض 90 سانتي‌متر و مسيرهاي اصلي عبور 150 سانتي‌متر مي‌باشد.
7-3- برنامه فیزیکی طرح :
با توجه به اطلاعات ارائه شده برنامه ریزی طرح به شرح زیر می باشد:
در اين طرح عرصه شاخص مورد بحث يك موزه مي باشد كه عنوان آن نيز موزه لباس ایرانی با توجه به اصول و ارزشهای معماری است . كه سطح فضاي آن برابر با مي باشد كه شامل فضاهاي زير است .
عرصه نمايشگاهي که شامل گالري و نمایشگاه لباس با مساحت می باشد.
عرصه اداري می باشد.
عرضه آموزشي شامل فضاهای زیر به مساحت کل می باشد.
1- كارگاه خیاطی
2- کارگاه طراحی
3-كتابخانه و سالن مطالعه
4- انباری
5-کلاس تئوری می باشد.
عرصه رفاهی سالن چند منظوره به مساحت، سالن شو به مساحت و کافی شاپ به مساحت مي باشد.
عرصه خدماتی نماز خانه به مساحت و سرویس بهداشتی به مساحت و انبار به مساحت وتاسیسات به مساحت مي باشد.
دو حیاط مرکزی هر کدام به مساحتو است.