دانلود پایان نامه

-ناف برید (ناف بری)
این رسم در اکثر طوایف ایران مشاهده می شود یعنی زمانی که دختری در طایفه بدنیا می آید مردی که فرزند پسری داشته باشد و از فامیلهای خانواده دختر کوچولو باشد می گوید این دختر شما ناف برید پسر ما باشد یعنی از الان به عنوان نامزد پسر ماباشد در میان قبایل این پسر موظف است وقتی بزرگ شد حتماً آن دختر را بگیرد و اگر نگیردجنگ ودرگیری پیش می آیدوبعد ازازدواج نیزگاهاً سر آن دختر به خاطر عدم تفاهم زن می گیرد که منجر به چند زنی می شود .
-رسم عقد پسر عمو و دختر عمو در آسمانها بسته است :
این رسم و سنت قبیله ای در سایر طوایف ایرانی نیز دیده می شود و در گذشته بیشتر رایج بود در میان این مردمان نیز رواج دارد و از آنجایی که این ازدواجها منجر به پیدایش فرزندان مریض و به قول مردم منطقه ( خونی ) یا همان تالاسمی می شود مرد در مواردی برسر دختر عموی خود هووی می آورد .
-ازدواج و تصمیم گیری پدر ومادر و بزرگان برای فرزندان:
این رسوم نیز در میان طوایف ایران و بخصوص طوایف این منطقه که مرد سالاری آنها بسیار شایع تر است دیده می شود یعنی ریش سفیدان و بزرگان و پدر و مادر پسر و دختر همسر آنها را انتخاب می کنند که دختران بیشتر از این رسمها رنج می برند در گذشته حتی دختر شب ازدواج یا یک شب مانده به ازدواج همسر خود را می دید در چنین مواردی ممکن است دختر سرناسازگاری بزند و مشکلاتی را بوجود بیاورد و خود مرد او نیز به علت عدم تفاهم و مشکلاتی که با زن خود دارد و حتی برای تنبیه او زنی دیگر بگیرد (شهنوازی بنگاه دار)
-ازدواج در سنین پایین :
در میان طوایف بلوچ در سنین پایین رسم است و پدران دوست دارند فرزندان خود را در سنین سیزده سالگی به بعد داماد کنند من خودم در منطقه چاه شماره 9 گوهر کوه دانش آموز ی از طایفه قلندرزهی داشتم که سال دوم راهنمایی بود و پدرش او را داماد کرده بود و چون علت را از او پرسیدم گفت می خواهم زودتر پدر بزرگ شوم یا دانش آموزانی دارم که در سال سوم راهنمایی یا اول راهنمایی یا اول دبیرستان داماد شده اند ازدواج در سنین پایین عواقبی دارد که یکی از آنها همان تعداد زوجات است .
-درون همسری :
یکی از عواملی که در چند همسری مردان بلوچ شهرستان خاش موثر است درون همسری آنها است طوایف و قبایل بلوچ معمولا به افراد غیر از خود دختر نمی دهند تا زمانهای گذشته حتی دختران خود را کمتر به طوایف بلوچ دیگر می دادند ولی در کل آنها به افرادی غیر از بلوچ زن نمی دهند شاید از آنها زن بگیرند ولی دختر به غیر بلوچ وبخصوص به فارسی جماعت که آنها را قجر می گویند نمی دهند همین عوامل و عواملی چون جنگهای قبیله ای و شیوه انواع مریضی ها که باعث مرگ و میر مردان می شد و وجود دختران بیشتر نسبت به مردان باعث شد تا آنها برای حمایت از آن زنان حتی چند تا از آنها را به همسری انتخاب کنند ولی امروزه دید آنها نسبت به اقوام دیگر بهتر شده و حتی امکان دارد که به انها نیز زن بدهند و دید سنتی خود را بهتر کرده اند.
-چشم وهمچشمی:
گاهاًاتفاق می افتد که فردی هرچند ازنظراقتصادی وضع خوبی نداشته، اما چون برادر یاپسرعموی اوزن دوم گرفته برای اینکه نشان دهد که از انها کمتر نیست باصرف هزینه های زیاد وقرض وبه قول ماوام کردن زن دوم گرفته است.(شهنوازی)
-قسم خوردن مردان بر اثر دعوا با زن خود : گاهی بر اثر درگیری لفظی با زن خود مرد قسم می خورد که بر سر او زن بگیرد و بعد از مدتی چنین کاری را انجام می دهد بنده برادرم زن سوم خود را اینگونه اختیار کرد .
در گیری با خانواده زن اول : گاهی در ازدواجهای زن به زن اگر داماد یکی از طرفین سر خواهر دیگری همسری بگیرد او نیز برای تلافی سر خواهر او که همسرش است زنی دیگر می گیرد(ایوب سهرابزهی معلم) .
-9-4ج:سایر موارد
غرایز جنسی و شهوات :یکی از مهمترین عوامل که در چند زنی بودن مردان بلوچ خاش بسیار تاثیر دارد همان غرایز جنسی و شهوات و هوا و هوس است همانطور که قبلا گفتم شرایط آب و هوایی و نوع تغذیه این این مردم طوری است که قدرت جنسی بالایی دارند پس اکثر ازدواجهای دوم آنها به خاطر امیال نفسانی نیز هست که گاهی به خاطر کم توجهی زنان اول صورت می گیرد یعنی زنان اول بعد از اینکه صاحب بچه شوند برای شوهر شان وقت کمتری می گذارند و آنطوریی که باید برای همسرشان دلبری نمی کنند و در خانه نیز زمانی که در کنار شوهرشان هستند لباس مناسب برای شوهرشان نمی پوشند و با همان لباس رسمی هستند و برای شوهرشان کمتر خودشان را آرایش می کنند در نتیجه همین عوامل دست به دست می دهند و مردان هم که احتیاج به محبت و تمکین دارند مخفیانه به دنبال گرفتن زن دوم می افتند و بعد از مدتی آنرا علنی می کنند (عده ای ازچندزنه های بنگاه دار).
دستیابی به موقعیت اجتماعی و اقتصادی بهتر :
گاهی مردان برای دستیابی به وضعیت اقتصادی و اجتماعی بهتر با دخترانی از خانواده های ثروتمند ازدواج می کنند (هر چند که زن اول نیز داشته باشند) تا بواسطه آنها موقعیت بهتری پیدا کنند .(قلندرزهی،بهورز)
بالانشان داده پرستیژخود:
گروهی تازه به دوران رسیده نیزهستند که برای اینکه مال وثروت خود رابه رخ دیگران بکشند وثروت ودارایی خود رازیاد نشان دهند وبرای خود وخانواده خودموقعیت وکلاسی بوجود بیاورند ماشین های گران قیمت سوار می شوند وسه ،چهار زن می گیرند،وفکر می کنند با چند زن گرفتن ازمقام وپایگاه اجتماعی بالایی برخوردارمی شوند.
الگوگیری ازعالمان دینی ومولوی ها:یکی دیگر عواملی که باعث چند زنی مردان بلوچ خاش می شود الگوگیری وپیروی ازعالمان دینی است ،آنها معتقدند که ماکه در تمام موضوعات زندگیمان از مولوی ها پیروی می کنیم چرادراین مورد (چند زنی)پیروی نکنیم ،واگراینکار بد بود حتماًمولوی ها وعالمان دینی ما اینکار را انجام نمی دادند(ایرندگانی رییس کمیته امداد خاش)
-گسترش نسل خود:
بعض ازمردان بلوچ این شهرستان که استطاعت مالی خوب یامتوسطی دارندبرای اینکه نسل خودشان رازیاد کنند ودر جاهای مختلف فرزندانی داشته باشند اقدام به گرفتن چندین همسر ازشهرها وگاهاًاستانهای مختلف می کنند به طوری که اکثر چندزنه های خاش خانمی ازایرانشهر ویاکرمان وبعضاًفارس ،شمال یاتهران دارند.(ریگی مسؤل کتابخانه سه راهی خاش)
شیوع انواع بیماری های واگیر در گذشته :