پایان نامه رایگان درمورد استعمال مواد مخدر و بهداشت و سلامت


Widget not in any sidebars
توتون تحريك كننده و تضعيف كننده سيستم مركزي اعصاب است. تار موجود در سيگار در ريه‌ها جمع مي‌شوند و موجب ناراحتي‌هاي دستگاه تنفس از جمله برونشيت مزمن، تنگي نفس، افزايش فشار خون و … مي‌گردد. دو يا سه قطره نيكوتين مي‌تواند موجب مرگ آني باشد و هر نخ سيگار كمتر از يك ميلي گرم نيكوتين را وارد خون مي‌كند.
كافئين: پودر كريستالي شكل سفيد است با طعم تلخ كه در دانه‌هاي قهوه، برگ چاي برگ‌هاي كاكائو و دانه‌هاي كولا وجود دارد. كافئين نيز مانند ساير آمفتامين اعتياد آور است و اين قبيل داروها مسكن‌هايي هستند كه انسان را از درد جسماني راحت كرده ولي اجتماعي ديگر چون اعتياد برايشان خلق مي‌كند و كافئين عبارت است از افزايش متابوليسم، افزايش فشار خون، تقليل خواب، تحريك ترشحات اسيد معده، كاهش اشتها و افزايش قند خون. استفاده منظم و مرتب بيش از 600 ميلي گرم كافئين در روز موجب بي خوابي مزمن، اضطراب و افسردگي مي‌شود.
گفتار دوم: عوارض و ناهنجاري‌هاي ناشي از اعتياد
مصرف طولاني مدت مواد، موجب اختلال در بهداشت و سلامتي جسمي و رواني فردي مي‌شود كه با بروز بسياري از بيماري‌هاي مزمن و خطرناك همراه است. البته از آنجا كه اعتياد بيشتر به هنگام ايجاد و ساخت خانواده و در ارزشمندترين سالهاي زندگي از نظر ميزان كارايي رخ مي‌دهد، مشكلات رفتاري ناشي از اعتياد بيشترين تاثير را بر زندگي خانوادگي و شغل فرد مي‌گذارد. مواد مخدر تنها به فرد مصرف كننده آسيب نمي‌رساند بلكه به هر كس كه با آن در تماس باشد آسيب مي‌رساند و زماني كه تعداد معتادان فراتر از حد قابل جبران باشد، جامعه صدمه مي‌بيند. اعتياد خسارت و هزينه‌هاي بسياري را به جامعه تحميل مي‌كند.
بنابراين عوارض و ناهنجاري‌هاي ناشي از اعتياد شامل عوارض فردي، خانوادگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي مي‌باشد و در كتب و پژوهش‌هاي مختلف علمي بعضاً به تفصيل در مورد اين ناهنجاري‌ها بحث شده كه در مبحث قبل به عوارض جسمي و رواني مصرف مواد مخدر اشاراتي شد وليكن در اين مبحث به صورت اجمال به عوارض و ناهنجاري‌هاي ديگر استعمال مواد مخدر اشاره مي‌گردد.
بند اول ـ عوارض و ناهنجاري‌هاي اجتماعي اعتياد
اعتياد به مواد مخدر يكي از پيچيده‌ترين آسيب‌هاي اجتماعي و از مصاديق عمده انحرافات محسوب مي‌شود. سوء مصرف مواد مخدر بر رفتار و روابط فرد با ديگران آثار زيان بخشي بر جاي مي‌گذارد. در واقع، دگرگوني‌هاي سريع در رفتار، كاهش كارايي، فريب ديگران و تدبير ديگري كه معتاد براي رسيدن به ماده اعتياد آور به كار مي‌برد، سبب سلب اعتماد افراد از معتاد مي‌شود و شخصيت وي را دچار تزلزل و بي ثباتي مي‌كند. امروزه اعتياد به مواد مخدر يك مسئله و پديده اجتماعي است كه امكان دارد زندگي سالم را از فرد و جامعه سلب كند.
در اثر انحطاط شخصيت و عدم تعادل رواني، رابطه شخص معتاد و تمام انسان‌هاي ديگر خود به خود قطع مي‌شود و پس از گرفتاري در دام اعتباد ديگر او چنان رابطه عادي، طبيعي، فطري، روحي، معنوي و قلبي را با هيچ كس حتي پدر و مادر و خواهر و برادر و اولاد خود نيز پيدا نمي‌كند.
به طور كلي معتاد نه تنها نمي‌تواند مولد و سازنده باشد، بلكه مصرف كننده‌اي است كه غير از ضرر اجتماعي هنر ديگري ندارد. فرد معتاد نسبت به اعضاي خانواده خود احساس مسئوليت نمي‌كند و موقعيت اجتماعي او متزلزل و بعضاً حتي فاقد موقعيت اجتماعي است. معتاد به ديگران اعتماد ندارد و برآوردن نيازهاي خود را مقدم بر ديگران مي‌داند. همين طور روابط اجتماعي وي بسيار سطحي و تصنعتي است و به قدرت مي‌تواند پيونده‌هاي مستحكم عاطفي و وفاداري و تعهد داشته باشد. در واقع توجه يك فرد معتاد بيش از اينكه به خود و خانواده خود باشد به كسي است كه بتواند براي وي مواد مخدر تهيه كند.
نكته حائز اهميت اينكه عموماً آثار زيان بار اجتماعي مصرف مواد مخدر از واحد خانواده آغاز مي‌شود . به اين نحو كه يك فرد معتاد نمي‌تواند وظايف همسرداري ، پدري و ديگر تكاليف خود را در خانواده به خوبي انجام دهد و قطعاً براي خانواده خويش مشكلاتي ايجاد مي‌كند. يعني معتاد انسانس است فاقد استعدادهاي (انس و عاطفه) فطري اوليه يا به عبارتي ديگر او حتي نسبت به خويش و خويشاوندان نزديك خود نيز بيگانه محض است.
از نظر اجتماعي هم، چون از عوارض قهري اعتياد، بي علاقه شدن به كار و شغل است. لطمات جبران ناپذيري به اقتصاد جامعه وارد مي‌سازد و از طرفي به خاطر اينكه به دنبال همدرد مي‌گردد باعث معتاد شدن ديگر افراد جامعه مي‌شود و در مواردي ديده شده كه معتاد باعث معتاد نمودن و روسپيگري همسر خود نيز مي‌شود و در روابط اجتماعي اعضاي خانواده‌هاي پدر معتاد ، به جاي مهر و عطوفت، خشونت حاكم مي‌شود و اعضاي خانواده به جاي احساس راحتي و غرور بيشتر احساس شرم و خجالت مي‌كنند.
بند دوم ـ عوارض و ناهنجاري‌هاي اقتصادي اعتياد
اعتياد از جمله پديده‌هايي است كه عوارض اقتصادي بسياري بر جامعه تحميل مي‌كند. امروزه مواد مخدر يكي از عوامل مهم بيماري اقتصادي و به خطر افتادن بهداشت و سلامت جوامع بشر به حساب مي‌آيد از آن جايي كه لازمه اعتياد مصرف روز افزون مواد مخدر بوده و مواد مخدر نيز هزينه‌هاي هنگفتي در بر دارد اولين ضربه اقتصادي را به خود شخص مصرف كننده و خانواده و زن و فرزند او وارد مي‌كند. علاوه بر آن تعداد جوانان و نوجوانان فعال بيشماري كه در جريان خريد و فروش مواد مخدر امر قاچاق دست از كار مفيد توليدي كشيده و متقابلاً به ضرر جامعه مواد مهلك را پخش مي‌كنند اين امر نه تنها به ضرر اقتصاد كشور است موجب هلاكت و از كار افتادن نيروهاي خلاق آينده نيز مي‌باشد.
مصرف كنندگان و معتادين كه به گواهي روز و طبق آمارهاي ارائه شده هر روز در حال فزوني و افزايش بوده و گروه انبوهي از جوانان جهان و ايران در دام آن گرفتار و در اثر اعتياد نه تنها از كار و فعاليت مفيد دست كشيده و در كار توليد نقشي ندارند بلكه خود نيز سربار جامعه مي‌شوند.
اگر پول‌هايي را كه براي مبارزه با عرضه و مصرف مواد مخدر در جهان هزينه مي‌گردد در كنار ارزي كه براي خريد مواد مخدر و نيز دارو براي درمان معتادين و درمان امراض ناشي از مصرف مواد مخدر قرار دهيم بيش از پيش به خسارات و ضربه‌هاي اقتصادي هنگفتي كه از اين پديده، به كشورها وارد مي‌آيد واقف مي‌شويم.
بديهي است چنانچه اين مبالغ به اضافه نيروهاي انساني مصرف كنندگان و ساير هزينه‌هاي جانبي صرف توسعه علم و صنعت و رفاه جامعه مي‌شد، شاهد رشد و توسعه همه جانبه هر چه بيشتر كشورها مي‌شديم . از طرف ديگر، استفاده از مواد مخدر نه تنها به توليدات و خودكفايي جامعه لطمه مي‌زند بلكه سلطه و استثمار قدرت‌هاي بيگانه را نيز به همراه خواهد داشت و موجب نارسايي‌هاي اقتصادي و مالي در داخل جوامع مي‌گردد و بديهي است كه هر گونه نارسايي اقتصادي در جوامع، موجب تثبيت نظام قاچاقچي گري شده و ثروت‌هاي باد آورده در اين راه ، افراد فقير و ناآگاه را به سمت خريد و فروش مواد و اعتياد مي‌كشاند.
بدين ترتيب، مسائلي همچون خسارات ناشي از كاهش نيروي مولد و افزايش معتادين، صرف وقت دادگاه هزينه نگهداري مجرمين مواد مخدر و معتادان در زندان‌ها، هزينه مراكز بازپروري و درمانگاههاي ترك اعتياد ، هزينه‌هاي نيروي انتظامي براي مبارزه با جرايم مواد مخدر، خسارات ناشي از مراقبت‌هاي بهداشتي شامل بيمارستانها و درمانگاهها از عوارض اقتصادي اعتياد به شمار مي‌آيند.
بند سوم ـ عوارض و ناهنجاري‌هاي سياسي اعتياد
از نظر سياسي معتادان به قوانين جامعه توجهي ندارند و در مواقع لزوم قادر به فعاليت در امور نظامي و سياسي نيستند. معتادان افرادي بي تفاوت‌اند و به جريانات سياسي مملكت كاري ندارند. زيرا اين افراد همواره اسير و برده مواد مخدرند و فرصت پرداختن به فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي را ندارند. از طرف ديگر همواره استعمارگران با توسعه اعتياد در جوامع تحت نفوذ خود در صدد آن هستند كه ممالك مختلف را در ابعاد اقتصادي ، اجتماعي و سياسي به استيصال و نابودي بكشند تا به چپاول و غارت منابع طبيعي و انساني جوامع ادامه دهند.
تزويج ابتذال ، بي بند و باري، پوچگرايي به مواد مخدر و فساد جنسي همواره به صورت ابزاري موثر و كارساز توسط استعمارگران براي زوال شخصيت و ضعف قواي جسماني نسل بلند آوازه و آينده ساز كشورها به كار گرفته مي‌شود تا استقلال و عزت و شرف را در روح و جان جوانان و نوجوانان محو سازد و آنان را به موجودي بي اراده و سست عنصر و بي انگيزه و لاابالي و محتاج تبديل نمايند.

فصل چهارم:
علل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر در شهرستان کاشان
علل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر در شهرستان کاشان