پایان نامه رایگان درمورد اعتیاد به مواد مخدر و گرایش به مواد مخدر

هر فردي با رضايت و رغبت زوج يا زوجه خود را انتخاب و با آغاز زندگي مشترك خانواده شخصي را كه به منزلة سلول اجتماع است تشكيل مي‌دهد. ازدواج از نظر عاطفي به هر يك از زوجين آرامش دروني و ثبات بخشيده قدرت مقاومت رادر برابر ناملايمات و مشكلات زندگي افزايش مي‌دهد. جوانان مجرد بيش از افراد متأهل معتاد مي‌شوند .
در نمونه آماری شهر کاشان مشخص گردید هرگاه محيط خانواده شخصي به علل عدم سازش ناسازگاري واختلاف سليقه زن ياشوهر متشنج شود فرزندان براي فرار ازرنج و عذاب روحي به داروهاي آرام بخش و يا مواد مخدر پناه مي‌برند .


Widget not in any sidebars

جدول شماره 9- درصد نمونه هاي تحت بررسي براساس رابطه پدر و مادر با معتادین در شهرستان کاشان
بررسی نمودارهای بدست آمده از تحقیق در مورد رابطه پدر و مادر با فرزند معتاد حاکی است که هرچه رابطه ضعیف و خشونت آمیز باشد درصد احتمال گرایش فرزند به اعتیاد بالا خواهد رفت در واقع فرد بعد از فرار از خانواده و به علت بدست نیاوردن روابط عاطفی و محبت آمیز خانواده گریز شده و به سوی ناهنجاری های اجتماعی کشانده می شوند این رابطه برعکس نیز در نمودار ثابت شده است. روابط عادی و محبت آمیز باعث خواهد شد که فرد مشکلات خود را در خانواده مطرح و حل نماید و گرایش به گروه همسالان معتاد پیدا نخواهد کرد. در نمونه آماری رابطه پدر و مادر در 42% از افراد ضعیف بوده است یعنی 25 نفر از 60 نفر و 31% آنها معادل 18 نفر رابطه خشونت آمیز با فرزند داشته اند. 15% رابطه خوب و عادی و در 12% روابط عاطفی بین والدین و فرد عادی بوده است.
بند دوم: محيط تحصيلي
مدرسه اولين محيط اجتماعي است كه اطفال بعد از محيط خانوادگي در آن با زندگي دسته جمعي كه از گروه هاي مختلف مذهبي، نژادي، منطقه اي و طبقات اجتماعي تشكيل شده آشنا ميگردند با تماس با همكلاسان خود و ساير دانش آموزان، طرز معاشرت در زندگي و انطباق با محيط اجماعي را مي آموزند و در ضمن از مربيان خود‌. به منزلة پدر و مادر انتظار مهر و محبت هدايت و راهنمايي را دادند. آموزش در محيط تحصيلي توأم با تجربياتي كه اطفال از محيط خانواده دارند سبب تكامل شخصيت آنان مي‌گردد .
هرگاه مربيان به احساسات عاطفي، نزاها، تربيت اجتماعي و اخلاقي و مذهبي توجه نداشته باشند دانش آموزان نيز براي ادامه تحصيل از لحاظ جسمي و رواني و روابط خانوادگي بامسائلي روبرو شوند احساس تنهائي كرده از تحصيل منزجر مي شوند و با تقليد ازدوستان معتاد و يا براي ابراز جسارت، ارزيابي قدرت و خودنمائي با كشيدن سيگار اعتياد را آغاز و بعد به حشيش وهروئين معتاد شده و ترك تحصيل مي‌كنند .
بند سوم: دوستان
تفريح يكي از حوائج ضروري بشري است كه سبب رفع خستگي و آرامش رواني مي‌شود و بايستي امكانات تفريحات سالم مخصوصاً ورزش براي پر كردن اوقات فراغت تمام افراد فراهم گردد.
هرگاه وسايل تفريحات سالم در دسترس تمام افراد مخصوصاً اطفال و جوانان قرار نيرد آنان براي وقت گذراني و پر كردن اوقات فراغت با دوستان خوددور هم جمع شده و براي تفريح و خوشگذراني به انواع مواد مخدر رو مي آورند. بعد از محيط خانواده، معاشرت با دوستان نابات از عوامل مهم اعتياد بشمار مي رود.
بند چهارم: شغل
هر فردي با توجه به آمال و آرزوها واهدافي كه دارد وي بالاجبار براي رفع حوائج زندگي روزمره، شغلي را براي خود انتخاب مي‌كند. گاهي افراد از روي استيصال وبراي امرار معاش به كاري كه با قدرت جسمي، وضع رواني، ذوق و استعداد مهارت آنان مطابقت ندارد اشتغال مي ورزند. عدم رضايت باطني از شغل. سبب ناراحتي رواني وعدم ثبات مي‌شود. كار يكنواخت، سروصدا در محيط كار، كاردر شب، كارهاي طاقت فرسا كه سبب خستگي مفرط جسمي مي‌گردند. طرز رفتار كارفرما‌. مافوق و همكاراندر محيط كار اثرات بسيار ناگوار در افراد شاغل دارد . افراد مذكور براي رفع خستگي جسمي و ارامش دروني به مصرف داروهاي آرام بخش و خواب آور سيگار و انواع مختلف مواد مخدر معتاد مي‌شوند .اعتياد همكاران نيز در تشويق به اعتياد نقش بسزائي را ايفاء مي‌نمايد .
در جامعه آماری ذیل مشاهده میگردد که در شهرستان کاشان بیشتر مبتلایان به مواد مخدر بیکار و یا دارای شغل آزاد می باشند.

جدول شماره 10- درصد نمونه های تحت بررسی بر اساس وضعیت شغلی
بررسی نمونه های تحت بررسی بر اساس وضعیت شغلی بیانگر این موضوع استکه افرادی که فاقد شغل یا بیکار باشند بیشترین افرادی هستند که در معرض گرایش به مصرف مواد مخدر قرار خواهند گرفت.داشتن شغل حد اقل مدت زمانی از وقت افراد را اشغال خواهد کرد وپس از فعالیت روزانه استراحت نیاز خواهد بود.لذا فرد علاوه بر داشتن برنامه منطقی روزانه وقت اضافه برای پرداختن به امور غیر ضروری نخواهد داشت. در جدول فوق 34% جامعه آماری بیکار بوده اند یعنی معادل 21 نفر. افراد دارای شغل آزاد در رتبه دوم گرایش قرار گرفته اند یعنی معادل 30% برابر با 20 نفر از نمونه آماری، 16% افراد کارگر، 6% دانشجو، 5% کشاورز، 3% کارمند و 3% مشاغل دیگر، 2% محصل و 1% بازنشستگان بوده اند. در این رابطه باید توجه کرد که در زمینه پیشگیری از گرایش به اعتیاد عواملی که موجب افزایش بیکاری می گردد را کنترل نمود اگر فرد نتواند شغل مناسب پیدا کند دارای وقت اضافه خواهد بود که بیشتر در بیرون از منزل گذرانده خواهد شد و کافی است که در این اوقات با افراد مرتبط با جرائم مربوط به مواد مخدر برخورد داشته باشد تا با این جرایم آشنایی پیدا کند و اگر دارای یکی از خصوصیات علل فردی یا فرهنگی یا روانی اعتیاد باشد مستعد برای گرایش به یکی از جرایم مربوط به مواد مخدر خواهد بود.

جدول شماره 11- علل اجتماعی گرایش جوانان و نوجوانان کاشان در اعتیاد به مواد مخدر
گفتار پنجم : علل جغرافيايي
اوضاح واحوال و موقعيت جغرافيائي هر كشو و حتي هر منطقه در اعتياد و نوع متفاوت است. ساكنين شهرها وروستاهائي كه در مسير عبور مواد مخدر هستند به علت سهولت دسترسي به مواد مخدر و همكاري با قاچاقچيان بيشتر در خطر اعتياد قرار دارند. اهم علل جغرافيايي در اعتياد به شرح زير است :
الف: رشد جمعيت
افزایش بی رویه جمعیت که یکی از مسایل حاد اجتماعی می باشد، آینده بشر مخصوصا نوجوانان و جوانان را تهدید می کند. جوانان در پیشرفت و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وسیاسی هر کشور نقش به سزایی را ایفاء می نماید لکن با رشد بی رویه جمعیت، تمام آنها نمی توانند به تحصیلات خود ادامه داده و یا جذب بازار کار شوند ، عدم امکانات رفاهی ، تفریحی، بهداشتی و تهیه مسکن به خصوص نگرانی و نومیدی از آینده موجب ناراحتی روانی می گردد و آنان برای رهایی از فشار زندگی و فراموش کردن غم آینده به مصرف مواد مخدر روی می آورند. لیکن با توجه به اینکه در چند سال اخیر کشور ایران و باطبع شهرستان کاشان به کاهش جمعبت مواجهه گردیده به نظر می رسد رشد جمعیت تاثیر قابل توجهی در گرایش به اعتیاد نداشته هرجند در بعضی جوامع جزو علل گرایش به مواد مخدر رشد جمعیت می باشد.
ب: شهر و روستا