پایان نامه رایگان درمورد بررسی انواع پیشگیری و گرایش به مواد مخدر


Widget not in any sidebars

بر این اساس در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ایرانی ۲۶۰ نفر در زندان به سر میبرند و به عبارت دقیق تر به ازای هر ۴۰۰ نفر ایرانی یك نفر در زندان میباشد. در ۲۰ سال گذشته قریب 183653كیلوگرم انواع مواد مخدركشف و ضبط گردیده است در این سالها نزدیك به ۳۸۱۸۱۲ نفر قاچاقچی و۶۹۹۵۵۷ نفر معتاد شناسایی و دستگیر شده اند قریب ۲۵۶۵۲ نفر معتاد از سال ۶۲ لغایت ۷۷ درمراكز باز پروری كشور پذیرش شده اند كه این تنها بخشی از آمارهای واقعی نشان دهنده وضعیت بغرنج و نگران كننده از انسانهای این جامعه است كه به ورطه اعتیاد كشیده شده اند.
جوانان و نوجوانان علاوه بر اینکه با مصرف مواد مخدر بزه دیده جرم ارتکابی خود می شوند همچنین قبل از اعتیاد ، قربانی مجموعه عوامل و شرایطی هستند که سبب روی آوردن آنها به اعتیاد می گردد و با اعتیاد این افراد و نیاز به مواد مخدر ، با گذشت مدت کمی با بزهکارانی در زمینه مواد مخدر روبرو می شویم.
مسلما اشاعه مواد مخدر در میان نوجوانان که رکن اساسی در تشکیل و اراده جامعه دارند و فعالیت آنها در زمینه مواد مخدر ، نتایج و اثراتی به مراتب خطرناک تر از افراد بزرگسال دارند.
امروزه نیز وضعیت مواد مخدر در میان این افراد بسیار نگران کننده است به حدی که در مقطع راهنمایی مواد مخدر توسط نوجوانان پسر استعمال می شود، مبارزات و اقدامات پیشگیرانه نه تنها اثر مثبتی در کاهش تعداد نوجوانان و مجرم نداشته بلکه موجب افزایش بی رویه آنان هم شده است، که این امر موجب از بین رفتن پشتوانه جامعه انسانی می شود و از نظر اقتصادی نیز موضوع قابل مداقه است؛ علاوه بر هزینه مصرف روزانه مواد مخدر و ضربه ای که طریقه مصرف به اقتصاد کشور وارد می سازد ، خسارت وارده ، هزینه های بازپروری، درمان و نگهداری، در زندان ها و مبارزه با معتادان و قاچاقچیان نیز ، مخارج سنگینی را به کشور تحمیل می کند.
به این ترتیب اهمیت این مطالعه با توجه به افزایش روز افزون شمار نوجوانان و جوانان معتاد در جرایم مواد مخدر و اثر مخربی که این گونه معضلات در شخصیت جوانان و نوجوانان ، خانواده و حتی جامعه آنها باقی می گذارد مشخص می گردد. لذا ضروری است برای خروج از این بحران بزرگ ، پژوهش های علمی متعددی به منظور تبیین زوایای مبهم این معضل و ارائه راه حل هایی اصولی اختصاص یابد تا با پیشگیری علمی و کارآمد ، شاهد کاهش روز افزون بزه دیدگی و بزهکاری در زمینه مواد مخدر باشیم.
3- اهداف تحقيق :
هدف كلي : بررسی و آشنایی با علل و عوامل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راه کار های پیشگیری و مقابله با اعتیاد می باشد.
هدف فرعی : از آنجایی که موضوع تحقیق چندان مورد توجه مسئولین و نهادها قرار نگرفته است لذا در این تحقیق اهداف زیر مورد توجه نگارنده قرار گرفته است:
1- تبیین انواع مواد مخدر و آثار ناشی از استعمال مواد مخدر
2- بررسی علل و عوامل بزهکاری جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان در زمینه مواد مخدر
3- بررسی انواع پیشگیری و راه های مقابله با مواد مخدر
4- سوالات تحقیق :
سوال اصلی: چه علل و عواملی باعث گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر گردیده است؟
سوالات فرعی:
عوامل فردی ، خانوادگی و اجتماعی چگونه در گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد تاثیرگزار می باشد ؟
محیط زندگی و شغلی جوانان و نوجوانان در گرایش آنان به مواد مخدر موثر است؟
چه راه هایی جهت پیشگیری و مقابله با اعتیاد جوانان و نوجوانان وجود دارد؟
فرضيه ها ی تحقيق :
عوامل مختلف درونی، محیط خانواده و اجتماع در اعتیاد جوانان و نوجوانان موثر می باشد.
میان محیط زندگی و شغلی جوانان و نوجوانان با بزهکاری آنان در زمینه مواد مخدر رابطه معناداری وجود دارد.
با پیشگیری علمی از اعتیاد و درمان معتادین میزان بزهکاری در زمینه مواد مخدر تقلیل می یابد.
5- پيشينه تحقيق :
در خصوص پیشینه تحقیق تحت عنوان علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن تاکنون تحقیقی به صورت جامع و کامل صورت نگرفته است؛ اما در خصوص موضوعات فرعی در این زمینه می‌توان از پایان نامه هایی که در خصوص علل گرایش به مواد مخدر در شهرستان اصفهان مانند پایان نامه ای تحت عنوان مقایسه باورهای عامیانه در باب نشانه ها، علل درمان اعتیاد در میان معتادان خود معرف اعضای معتادان گمنام N.A و افراد غیر معتاد در اصفهان به قلم فلور اصفهانیان
تأثیر آموزش و مشاوره گروهی بر تغییر نگرش معتادین نسبت به مواد مخدر به قلم ابوالقاسم بوزانی