پایان نامه رایگان درمورد مواد مخدر و عمده فروش

مواد مخدر در لغت يعني آنچه كه توليد رخوت و سستي اعصاب كند و مخدرات يعني داروهايي كه باعث سستي و بي حسي مي‌شود و مواد مخدر به داروهايي كه استعمال آنها سبب بي حسي و بي حالي و تخدير عمومي مي‌گردد(مثل كوكائين، هروئين و غيره) اطلاق مي‌شود.
در لغت نامه دهخدا در تعريف مواد مخدر آمده است: ادويه‌اي كه بي خوابي و سستي اندام(آرد) چيزهايي كه اعضاي آدمي را بي حركت و سست مي‌كند .
Widget not in any sidebars

مواد مخدر داراي گروههاي متعدد و مصنوعي هستند و هر گروه و حتي هر يك از اين مواد داراي خصوصيات و بالتبع داراي تعاريف جداگانه‌اي مي‌باشند. لذا ارائه تعريف واحد كه تمامي مواد مخدر را در بر بگيرد كاري دشوار و البته غير عقلاني است. از اين رو تمامي قوانين، آئين نامه‌ها و همچنين معاهدات بين المللي مربوط به مواد مخدر نيز براي اين مواد، به طور كلي تعريف واحدي ارائه نكرده و به توضيح جداگانه هر يك از مواد پرداخته‌اند. بعضي از نويسندگان از ديدگاه علوم مختلف، تعاريف مختلفي نيز براي مواد مخدر ارائه كرده‌اند كه در اينجا به همين تعاريف بسنده میکنیم.
2: مفهوم اصطلاحي مواد مخدر
از نظر اصطلاحي مواد مخدر به كليه مواد طبيعي و شيميايي گفته مي‌شود كه اعتياد آور باشد، بعضي از اين مواد تحريك كننده نبوده بلكه ممكن است ايجاد تحرك و توهم نمايد . به طور كلي مواد مخدر به موادي اطلاق مي‌شود كه مصرف آنها در انسان حالتي غير عادي ايجاد نمايد اين حالات كه عموماً لذت بخش هستند به صورت موقت و كاذب به وجود مي‌آيد.
بروز همين حالات و كيف و لذت پس از اولين مصرف، كه در بعضي مواد فقط به علت كنجكاوي به آن مبادرت مي‌شود، باعث تداوم مصرف و اعتياد مي‌گردد.
از نظر دارويي و به عبارت بهتر از نظر علم پزشكي هر ماده‌اي كه با تاثير روي سيستم مركزي اعصاب قادر به ايجاد تغييرات جسماني، رفتاري و رواني در انسان باشد، مخدر است. از نظر علم روانشناسي هر ماده‌اي كه انسان پس از مصرف نسبت به آن وابستگي اعم از رواني يا جسماني پيدا كند مواد مخدر است.
از نظر جامعه شناسي هر ماده‌اي كه پس از مصرف آن چنان تغييراتي در انساني ايجاد كند از نظر اجتماعي اين تغييرات قابل قبول يا پذيرش نباشد و اجتماع نسبت به آن حساسيت يا واكنشي نشان دهد مخدر است.
از نظر سياسي هر دارويي كه پس از مصرف، طرز فكر مصرف كنندگان را به نحوي تغيير دهد كه نسبت به مسايل سياسي كشورشان بي تفاوت يا باعث جهان بيني متضاد گردند مخدر است و در نهايت تعريف مواد مخدر بر اساس بي تفاوتي و تحمل دارويي عبارت است از هر دارويي كه مصرف آن باعث بي تفاوتي يا مصونيت انسان نسبت به آن دارو گردد يا به عبارت ديگر تحمل دارويي ايجاد نمايد آن دارو مخدر است.
گفتار دوم: سوابق تاريخي اعتياد به مواد مخدر
در چين از قرنها پيش، كشت خشخاش و مصرف ترياك رايج و در بعضي از كشورهاي خاور دور و آسياي جنوبي نيز خشخاش و شاهدانه كشت مي‌شده است.
پس از ممنوعيت دخالت دولتها در خريد وفروش ترياك (1912) فقط بخشي از كمپاني هند شرقي انگليس تجارت مواد مخدر را ادامه داد و سازمان بزهكاري چند مليتي مافيا ابتكار عمل را به دست گرفت و از خاور دور و آسياي جنوبي كه مبدأ اصلي تهيه و صدور ترياك بود آن را به اقصي نقاط دنيا برد و ميليون ها نفر را به بلاي اعتياد مبتلا ساخت.
پس از جنگ جهاني دوم، تايلند، لائوس وبرمه ( ميانمار )مركز فعاليت مافيا گرديد و مناطق مذكور را « مثلث طلائي » ناميدند.
مناطق مذكور از مخوفترين نقاط دنيا است و تاكنون اجساد بسياري از خبرنگاران كه براي تهيه گزارش به مناطق مذكور رفته بودند پيدا شده است. دراين مناطق نيمي از ترياك و هروئين جهان تهيه مي‌گردد .
لابراتورها در جنگ ها مستقر و سال به سال برتعداد اعضاء باند مافيا افزوده ميگردد. فعاليت آنان مرموزتر وبغرنج تر مي‌شود و چندين ميليون نفر نيز دراين مناطق معتاد هستند.
مناطق زير كشت شاهدانه و خشخاش در تايلند در سال 1997 در حدود2000هكتار برآورد شده است. مقدار شاهدانه كه بطور عمده در بخشهاي شمال شرقي تايلند كشت مي‌شود در سال 1995 بين 200 الي 300 تن بوده است .
شهر بانكوك ( پايتخت تايلند ) كه بيش از دو ميليون نفر معتاد دارد يكي از مراكز مهم ساخت و توزيع هروئين، حشيش، امفته تامين و متافتامين در دنيا است. مقامات عالي رتبة تايلند با سازمان مافيا همكاري داشته و در عمده فروشي و صدور مواد مخدر به آمريكا و اروپا و ساير كشورها نقش مهمي را ايفاء مينمايند.
با اينكه روستائياني كه در مناطق دور از بانكوك زندگي مي‌كنند كمتر معتاد هستند ولي دركل جمعيت روستائي 70 درصد كشاورزان تايلندي معتاد به مواد مخدر مي‌باشند.
در سال 1949 كه انقلاب سوسياليستي چين به پيروزي رسيد در حدود 50 ميليون نفردر چين معتاد به مواد مخدر بوده اند. مائو رهبر انقلاب چين، مبارزة سخت و جدي برعليه گروه هاي سازمان يافته قاچاقچيان مواد مخدر را آغاز و ضربه هاي هولناك برمعتادين و قاچاقچيان و سوداگران وارد آورد در صورتي كه اكثر كشورهاي همجوار چين در قاچاق مواد مخدر فعاليت داشتند. از جمله چيانكاچك كه با انقلابيون چين مي جنگيد براي تأمين مخارج جنگ، مواد مخدر خريد و فروش مي‌كرد.
در جنگ ويتنام كه در 4 اوت 1964 آغاز و تا 27 ژانويه 1973 ادامه داشت آمريكا براي كمك به ويتنام جنوبي وارد جنگ شده بود سازمان مافيا با سازمان سيا (CIA) و ژنرالهاي آمريكائي براي معتاد نمودن جنگجويان ويتنام شمالي كه طرفدار كمونيستها بودند همكاري ميكردند ولي سربازان آمريكائي نيز از اين بليه در امان نماندن و پس از خاتمه جنگ، هزاران سرباز معتاد به آمريكا بازگشتند.
بند اول ـ سابقه تاريخي اعتياد به مواد مخدر در جهان
در مطالعه تاريخچه استعمال افيون مي‌بينيم كه بشر افيون را از سالهاي نخستين تاريخ مي‌شناخته و به نوعي استعمال مي‌كرده است. بر خلاف آنچه كه مشهور است، چيني‌ها اولين مردمي نبودند كه با ترياك آشنايي داشتند، گرچه حكما و دانشمندان چيني از ديرباز با خواص درماني ترياك آشنا بودند، ولي احتمالاً در قرن نهم يا دهم بود كه ترياك توسط اعراب به كشور چين معرفي شد.
نوشته‌هايي كه از تمدن سومريها باقي است، نشان مي‌دهد كه سومريان از كهن ترين اقوامي هستند كه نه تنها از ترياك استفاده مي‌كرده‌اند، بلكه نام (گياه شادي بخش) نيز به آن نهاده بودند كه هنوز به اين نام شايع است. در الواح گلي سومريان، پنج هزار سال قبل از ميلاد، در بين النهرين(عراق) نحوه تهيه شيره از بوته خشخاش ذكر شده و توصيه شده كه جمع آوري شيره صبح زود انجام شود. در اين الواح شيره ترياك، جيل ناميده شده كه به معناي لذت و خوشگذراني است.
پلين رومي دانشمند طبيعي دان اولين سده ميلادي نيز مواد مخدر را مي‌شناختند و شيره فشرده گرد خشخاش را اپيون ناميده است. پزشكان آشوري نيز صدها سال پيش از ميلاد مسيح به خواص دارويي ترياك پي برده بودند. نوشته‌هاي باستاني نشان مي‌دهد كه ترياك در تمام دوره‌هاي تاريخ بابل، مصر، يونان و روم استعمال مي‌شده . (هومر) شاعر يوناني نخستين كسي است كه در نوشته‌هاي خود به گل خشخاش اشاره كرده و آن را جزء گل‌هاي زينتي باغ‌هاي روم در هشتصد سال قبل از ميلاد مي‌دانسته است. نهايتاً كشت خشخاش با اينكه در ممالك شرقي از جمله ايران، چين، هند، تركيه و ممالك اروپاي جنوبي به عمل مي‌آمده ولي اصل آن از مصر بوده است.