دانلود پایان نامه

جدول (2-5) مهمترین شاخص‌های کیفیت محیط شهری را که در تحقیقات محققان مورد توجه قرار گرفته است نشان می‌دهد:
جدول (2-5): شاخص‌های کیفیت محیط شهری
منبع
شاخص‌های کیفیت محیط شهری
دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
محیط طبیعی، درمان و بهداشت، رفاه، مسکن، اقتصاد، ایمنی و امنیت، روابط اجتماعی، حمل و نقل، محیط انسان ساخت، میراث فرهنگی و انرژی
جین جیکوبز 1961
ملحوظ داشتن فعالیت‌های مناسب پیش از توجه به نظم بصری محیط: استفاده از کاربری مختلط چه به لحاظ نوع استفاده و چه از نظر حضور ابنیه با سن‌های مختلف در یک ناحیه؛ توجه به عنصر خیابان، نفوذپذیر بودن بافت که به مفهوم پیشنهاد استفاده از بلوک‌های کوچکتر شهری است؛ اختلاط اجتماعی و انعطاف پذیر بودن فضاها.
اپلیارد و اوکاماتو 1968
صدا، نور، گرد و غبار، میکرو اقلیم، خلوت، فعالیت‌های ارزشمند و محیط‌ها، شناسایی محلی و تعامل اجتماعی
لانسینگ و مارانس 1969
باز بودن، راحتی، جذابیت، نگهداری، صدا و ارتباط آن‌ها با ساکنان محله‌شان
سانوف و ساونی 1972
ایمنی از آتش سوزی، امنیت پلیس، مدارس با کیفیت خوب، جمع‌آوری قانونمند زباله، امنیت منطقه برای بچه‌ها، همسایه‌های مهربان، فاصله‌های مناسب پیاده‌رو از کلیسا، مراکز نگهداری بچه، ایمنی در برابر صدای خیابان، درختان نزدیک خانه، فاصله مناسب از دوستان، فاصله مناسب از خویشاوندان، پارکینگ جلوی خانه
اپلیارد و لینتل 1972
بلایای ترافیکی، استرس، صدا و آلودگی، خلوت، قلمرو خانه، همسایگی و ملاقات، شناسایی و دلبستگی
کارپ و همکاران 1981
صدا، زیبایی، همسایه‌ها، ایمنی، تحرک و آزار و اذیت
کوین لینچ 1981
سرزندگی، معنی (حس) سازگاری، دسترسی، کنترل و نظارت، همچنین دو فوق معیار کارایی و فوق معیار عدالت
پرفسور دوهل 1984
بالا بودن سطح بهداشت بر اساس شاخص‌های قابل قبول بهداشتی، وجود خدمات بهداشتی مفید و قابل دسترسی برای کلیه ساکنین، بالا بودن کیفیت کالبدی محیط، مسکن، وجود اکوسیستم‌های سالم، وجود محله‌های فعال و معنی‌دار، رفع نیازهای اولیه هر شهروند، وجود روابط اجتماعی در حد معقول، وجود اقتصاد متنوع و خودکفا، تنوع فعالیت‌های فرهنگی، الگوی متناسب شهرسازی منطبق با 9 عامل فوق
بنتلی و همکاران 1985
نفوذپذیری، تنوع، خوانایی، انعطاف پذیری، سازگاری بصری، غنا، قابلیت شخصی‌سازی، همچنین در سال 1990 سه معیار، کارایی از نظر مصرف انرژی، پاکیزگی، حمایت و پشتیبانی از حیات وحش را به آن اضافه کردند تا کاستی‌های معیارهای قبلی را بپوشانند.
آلن جیکوبز و دانلد اپلیارد 1987
سرزندگی، هویت و کنترل، دسترسی به فرصت‌ها، تخیل و شادی، اصالت و معنا، زندگی اجتماعی و همگانی، خود اتکایی شهری، محیطی برای همه.