ژانویه 20, 2021

پایان نامه روش ای پی سی/:چالش های اجرايي EPC

چالش های اجرايي
– طبقه بندي پروژه ها : پيمانکاران مطابق با رتبه شان به قراردادهايي که توانايي اجرا دارند دعوت شوند.
– نحوه انتخاب پيمانکار: حساس ترين بخش پروژه هاي EPC مي باشد و نبايد تنها براساس کمترين قيمت پيشنهاد صورت بگيرد.
– بيشترين مشکلات از طرف کارفرما و سازمان مديريت پروژه آن مي باشد که مجهز به آموزش ها و تجربه توانايي لازم براي مديريت هدفمند يک پروژه EPC نيستند.
– تيم کارفرما بايد از تعداد محدود افراد خبره و مجرب براي نظارت بر کليات پروژه بخش ها و اصلي و مالي ها برخوردار باشد و از مداخله در جزئيات خودداري کند.
– رسيدگي به صورت وضعيت ها و اعطاء تسهيلات مالي
ه ) نقاط ضعف عملکرد  پيمانکاران EPC
– عدم انسجام تيم پروژه : بايد تيم  پروژه از انسجام کافي برخوردار باشد.
– ضعف طراحي : معمولا پيمانکاران در زمينه اجرا قوي هستند اما در زمينه طراحي ضعف دارند و حاضر به هزينه برآوردن نيروهاي جديد نيستند.
– نقش ماشين آلات و تجهيزات در اجرا طراح ها، بعضي از پيمانکاران با نيت اجاره و ماشين آلات در مناقصات شرکت مي کنند. که باعث مشکلات عديده در جريان نقدينگي انها مي شود.
– برداشت از محل پيش پرداخت و صورت وضعيت پروژه ها براي رهايي از خرج های غير از پروژه.
– قيمت هاي غير واقعي : براي برنده شدن در مناقصه قيمت هاي غير واقعي و پاييني مي دهند.
– عدم آموزش مناسب نيرو و استفاده از افراد کم تجربه

2-10- مفاهیم تاخیر و علل ایجاد آن در پروژه های مهندسی به روش EPC

2-10-1- مفاهیم تاخیر پروژه

تاخیر، عمل یا رویدادی است که زمان مورد اشاره در قرارداد برای انجام عملی خاص را طولانی تر کند. به طور کلی تاخیرات، ناشی از علل مختلفی هستند که از عملکرد گروه های درگیر در پروژه ایجاد می شوند[25]  .

2-10-2- تقسیم بندی تاخیرات

تاخیرات را می توان براساس معیارهایی چون منشا ایجاد، حالت زمانی رخداد و قابلیت جبران پذیری آن ها تقسیم بندی کرد . [25]تاخیری که پیمانکار، مسوول پاسخگویی به آن است، مانند توان تولید پایین و عدم هماهنگی میان اجزای کار را غیرقابل اغماض گویند. پیمانکار برای اینگونه تاخیرات زمان اضافی را نمی تواند درخواست کند. دسته دیگر، تاخیرات قابل جبران هستند که در آن ها کارفرما دلیل اصلی تاخیر است. تاخیری که نه پیمانکار و نه کارفرما پاسخگو نباشد، غیرقابل جبران نامیده می شود. بلایای طبیعی و نامساعد بودن آب و هوا نمونه این تاخیرات هستند[25].
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
شناسایی و بررسی  علل و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت  (ای پی سی)  و ارائه راهکارهای کاهش آن