پایان نامه طبقه بندی انگیزه‌های وقوع قتل عمد از دیدگاه پلیس و وقوع قتل عمد

هر جسمی غیر از سلاح گرم که قدرت کشتن انسان را داشته باشد، سلاح سرد اطلاق می‌شود. مثل چاقو، دشنه، بیل، کلنگ، دیلم، باتوم، لوله و حتی ضربه دست یک قهرمان کاراته یا بوکس که در صورت اصابت به نقاط حساس بدن می‌تواند کشنده باشد(افتخارزاده،1377)
3-9-2- خفگی:
انسداد مجاری هوایی منجر به وقوع مرگ را اصطلاحاً خفگی می گویند. مثل خفگی در آب، خفگی در اثر استنشاق گازهای سمی، خفگی در اثر فشار وارده به قفسه سینه، خفگی در اثر انسداد مجاری هوایی با دست، ریسمان و تپاندن جسم خارجی در حلق و گلو، کثرت استفاده از انسداد مجاری هوایی با دست و ریسمان نسبت به سایر روش‌ها خفگی بیشتری است(افتخارزاده،1377).
4-9-2- مسموم کردن:
سم هر گونه عاملی است که اگر به مقادیر کم وارد بدن انسان یا حیوان گردد اثر بیمارکننده یا کشنده داشته باشد. ارتکاب قتل از طریق مسموم کردن مقتول از روش‌های مورد استفاده زنان هست(افتخارزاده،1377).
5-9-2- سوزاندن:
سوزاندن فرد به قصد قتل و از بین بردن و سلب حیات او شیوه ای زجر آور و وحشتناک است که ریشه درنده خویی و بی رحمی قاتل دارد و چندان رایج نیست. اغلب سوزاندن جسد یا محل ارتکاب جرم توسط قاتل به منظور از بین بردن آثارعلائم ومدارک جرم و یا بردن هویت مقتول برای جلوگیری از شناسایی هویت و دستگیری قاتل صورت می‌گیرد (افتخارزاده، 1377).
6-9-2- سایر روش‌ها:
اتصال برق به بدن قربانی، پرتاب نارنجک و مواد منفجره، انداختن در چاه از شیوه‌های مورد استفاده قاتلین ایرانی برای کشتن قربانیان بوده است (پرویزی، 1379).
10-2- طبقه بندی انواع قتل در تحقیقات پلیسی
به لحاظ موضوع پژوهش که علل بروز قتل را مورد بررسی قرار می‌دهد، ذکر طبقه بندی قتل از لحاظ تحقیقاتی می‌تواند مسؤلان ذی ربط را در جلوگیری از وقوع این جرم مهم یاری دهد، از این رو انواع قتل در تحقیقات پلیسی به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد: (سیستم توان با مجرمان ناجا، 1379:84-88).
قتل سیاسی
قتل سریالی
قتل فجیع
قتل مرموز
قتل پیچیده درجه 1
قتل پیچیده درجه 2
قتل پیچیده درجه 3
قتل اتفاقی و قبیله ای
قتل غیر عمد
مرگ در اثر حادثه
قتل‌های دسته جمعی
ترور منجر به فوت
سوقصد، آتش سوزی عمدی منجر به فوت یا صدمه به اشخاص نیز با فراهم بودن شرایط در دسته بندی قتل‌ها واقع می‌شوند.
11-2- طبقه بندی انگیزه‌های وقوع قتل عمد از دیدگاه پلیس
شاید با طبقه بندی قتل‌های عمد بر اساس انگیزه مرتکبین بهتر بتوان انگیزه موجود در ارتکاب قتل‌ها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. از این رو می‌توان قتل را به دو نوع مهم و اصلی 1- قتل‌های تعارض آمیز، 2- قتل‌های تجاوزگرانه تقسیم بندی نمود.