نوامبر 30, 2020

مقاله کارشناسی ارشد، در نظام حقوقی


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  رسالت مطبوعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با فقه شیعه

تکه ای از متن پایان نامه :

2-1 وظایف رسانه‌ها

رسانه‌های گروهی از ابزارهای مهمی به شمار می رود که بشر برای ادامه حیات سخت به آن محتاج می باشد. اگر تا دیروز وسایل ارتباطی جمعی به دلیل عدم پیشرفت، جایگاه حقیقی خود را نتوانست در میان اعضای جامعه پیدا کند؛ امروز با برخورداری از پیشرفته‌ترین و مجهزترین دستگاه‌های خبری، امکان دسترسی به وقایع جهان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم ساخته می باشد. در عصر حاضر که عصر ارتباطات نیز نام گرفته، نزدیک می باشد بشر مرزهای ناشناخته علوم را یکی پس از دیگری به تصرف خود درآورد و به تبع آن با افزایش توانمندی‌های علمی و فنی خود مسیر رشد را با سرعتی فزاینده طی می‌کند. اگر این اصل را بپذیریم که رسانه‌های عمومی در جامعه، برای افراد حکم دانشگاه را دارند پس هر یک از آن‌ها می‌توانند از قداست خاصی برخوردار باشند و تأثیر حساسی را در پویایی و یا ایستایی جوامع ایفا نمایند و اگر به شکل مثبت و سازنده حرکت کنند قطعاً منشأ دگرگونی‌های شگرف در ساختار تربیتی جوامع خواهند بود.

از وظایف رسانه‌ها با درک صحیح از نظام مقدس اسلامی، شناخت مفاهیم ارزشی نظام، شناخت موازین اصولی نظام، درک صحیح از جبهه حق و باطل، موضع‌گیری درست متناسب با دین مبین اسلام در مواقع و لحظات حساس تاریخی، برخورداری از استقلال رأی، عدم وابستگی به جریان­ها و قدرت­های سیاسی حاکم، اتکال به قوانین و احکام الهی، افشای به موقع جریان­های انحرافی و وابسته و بهره‌گیری از شیوه‌های قلمی موفق و کوشش در صدق کلام و انتقال درست اخبار وقایع به خوانندگان می باشد که ارتباطی عمیق با مخاطبان خود مستقر می‌سازند و در نتیجه موجب افزایش آگاهی‌های عمومی افراد در جامعه می‌گردند.

نوشته ای دیگر :
پایان نامهسلسله مراتب نیازهای مازلو، کیفیت ارتباطات

 رسالت مطبوعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با فقه شیعه