دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي تأثير خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه

تکه ای از متن پایان نامه :

ايجاد شده، نيازمند به يك بازنگري كلي در چگونگي تخصيص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت هاي آينده خواهند بود .

در اين پژوهش سعي بر اين می باشد كه بهترين تركيب دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه در حالت خصوصي مشخص گردد. مؤسسات بيمه اي در قبال اطمينان خاطري كه به مشتريان خود مي فروشند مبالغي را از آنها دريافت مي دارند و اين مبالغ تا زماني كه يكي از مشتريان دچار حادثه اي نشده باشد نزد شركت هاي بيمه باقي مي‌ماند.

 

 

 

1-3- اهميت و ضرورت پژوهش

در نظر داشتن روند خصوصي سازي در كشورهاي در حال توسعه بيانگر آن می باشد كه اين كشورها همانند كشورهاي توسعه يافته صنعتي در دوران خاصي از رشد خود يعني دوره خيز اقتصادي، نيازمند دخالت مقتدرانه دولت هستند. در اين دوران دولت ها با سرمايه گذاري در بخش هاي غير سودآور ضروري و لازم جهت حيات اجتماع، رفاه جامعه را تأمين مي كنند و زمينه لازم براي ايجاد ثبات و امنيت اجتماعي كه خود شرط لازم براي جذب سرمايه گذاري ها مي باشد را

1-4- اهداف تحقيق

  1. يافتن يك تركيب بهينه دارايي و سرمايه گذاري در حالت خصوصي شركت هاي بيمه
دسته بندی : پایان نامه حقوق