نوامبر 27, 2020

مقاله درمورد کارشناسی ارشد، در نظام حقوقی


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  رسالت مطبوعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با فقه شیعه

تکه ای از متن پایان نامه :

برای اشاعه و انتشار افکار و اندیشه‌های والای علمی، معنوی و اخلاقی و به عبارتی دیگر، پالایش دهنده و بالنده اعضای جامعه باشند.

در ذیل به اظهار بعضی از وظایف رسانه‌ها علی‌الخصوص مطبوعات می‌پردازیم:

1-حق‌جویی و حق­گویی:

یکی از گرایش‌های اصیل که ریشه در سرشت بشر دارد، گرایش به سوی حقیقت می باشد. آدمی به طور فطری جویای حقایق می باشد و هر چه این جنبه بیشتر پرورش یابد، به همان اندازه برای ادراک حقایق، دفاع از حق و حق گرایی شوق بیشتری می‌یابد. این انگیزه نیرومند سبب می‌گردد که بشر پرده‌های جهل را کنار بزند و از تاریکی نادانی، به روشنایی معرفت برسد و به رشد معنوی و فکری نایل آید. در تعالیم اسلامی به پرورش این میل مقدس درونی توجه شایانی شده می باشد. جستجوی حقیقت، تسلیم و خضوع در برابر حق، پرهیز از جدال منفی، مراعات حق طلبان و حق جویان که در تعالیم اسلامی مورد تاکید قرار گرفته‌اند، همه نشان می­دهند که اسلام به حقیقت­جویی و تأثیر آن در کمالات و فضایل انسانی تا چه حد اهمیت داده می باشد. البته بشر‌هایی که با گناهان و خطاهای عمدی بر این بُعد از وجود اصیل خویش لایه‌ای دودآلود پوشانیده‌اند، دیگر نمی‌توانند از حق‌جویی و حق خواهی لذّت ببرند و به همین دلیل «حق» برای آنان تلخ می باشد. در روایتی از حضرت عیسی (ع) نقل شده می باشد: همان‌گونه که بیماران با مشاهده طعام‌های پاکیزه و مطبوع لذّتی نمی­برند، افراد دنیاپرست از خوراک­های معنوی و روحی زیرا حق خواهی و حلاوت معنویت، لذت نمی­برند.[1] رسانه‌های گروهی می‌توانند به گونه­ای اقدام کنند که مردم به سوی حق رغبت پیدا کنند؛ مردمی که روح حقیقت‌جویی را از دست بدهند و به ظواهر و لایه‌های سطحی اکتفا کنند، در بود. بعضی جراید برای آنکه از دیگر رسانه‌ها عقب نیفتند، همراهِ واقعیت‌های خبری، به امور تخیّلی روی[1] – حرانی، ابن شعبه، تحف العقول، ترجمه بهزاد جعفری، چاپ اول، تهران، 1378، ص 471.

نوشته ای دیگر :
دانلود پایان نامهنظام حقوقی ایران، کارشناسی ارشد

 رسالت مطبوعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با فقه شیعه