نوامبر 30, 2020

دانلود پایان نامه پیامدهای سکوت سازمانی، تمایل به ترک خدمت


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

ناهماهنگی شناختی را تجربه می­کنند. در این حالت نوعی اختلاف میان باورها و رفتارهای افراد هست و نهایتاً منجر به افزایش تمایل به ترک خدمت کارکنان می­گردد(Lynd, 2012, p. 112). در این راستا واکولا و بوراداس در تحقیقی با عنوان پیش سازها و پیامدهای سکوت سازمانی اظهار کردند جو سکوت سازمانی ادراک شده از مهمترین عواملی می باشد که با توجه شغلی کارکنان ارتباط دارد (Vakola & Bouradas, 2012, p. 446).

 

نوشته ای دیگر :
منبع مقاله دربارهکارشناسی ارشد، پایان نامه