مدل هوش هیجانی دانیل گلمن

گلمن (۱۹۹۸، به نقل از رهنورد و جویبار، ۱۳۸۷) پنج عنصر هوش هیجانی رو به توضیح…

دانشگاهی : مدل شخصیتی بار-آن

بخش درون فردی: شامل مهارت­های خودآگاهی هیجانی، وسیله وجود، استقلال، عزت نفس وخودشکوفاییه. بخش میان فردی:…

ارشد حقوق: مفهوم سازگاری تحصیلی

سازگاری به عنوان یه روند روانی در افراد انسانی متأثر از عوامل مختلفی می­باشه. مجموعه محرک­ها،…

دیدگاه­های نظری سازگاری

دیدگاه تحلیل روانی در دیدگاه تحلیل روانی فروید (۱۹۲۶- ۱۹۵۹) به فردی موافق گفته می­شه که…

نظریه یادگیری اجتماعی

دیدگاه روانشناسی شناختی برونر عقیده داره نظریه­ های رفتاری عوامل محیطی رو علل کلی رفتارای سازگاری…

روانشناسی در مورد اضطراب

لافون[۱] اضطراب رو اینطور تعریف می کنه: اضطراب یه انتظار به ستوه آورنده س و ممکنه…

اختلالات اضطرابی از دیدگاه DSM-IV-R

در DSM-IV-R، شکل های جور واجور مختلفی از اضطراب تعریف شده : مشکلات ترس فوبیا (آگورافوبیا…

عناصر اضطراب

واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور…

دیدگاه سالیوان[۱] -نو فروید گرایی، شکل گیری و رشد اضطراب

دیدگاه هورنای هورنای، ریشه اضطرابای نوروتیک رو در برخوردهای والدین با کودک ترسیم کرده و     تشکیل…

دیدگاه اتورانک[۱] – شروع و شکل گیری اضطراب

واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور…

دیدگاه گلاسر[۱] -علت بروز اضطراب و ناراحتی های روانی

واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور…

روانشناسی و در مورد تعلل ورزی تحصیلی

دست دست کردن ورزی با در نظر گرفتن پیچیدگی و عامل های شناختی، عاطفی و رفتاری…