اشتباه عجیب خودروی خودران اوبر در تشخیص عابر پیاده

طبق اطلاعات منتشر شده، یکی از دلایل سوانحی که قبل از این واسه خودروی خودران اوبر…

قطب شمال سیاره زحل تغییرات آب و هوایی عجیبی را تجربه می کند

در محل قطب شمال سیاره زحل، یه ساختار شش ضلعی بزرگ (hexagon) هست که حتی با…

به مناسبت روز زمین؛ آشنایی با مهمترین ابزارهایی که مراقب حال سیاره ما هستند

هرچند امروز بیشتر از گذشته در حال آسیب رسوندن به سیاره محل زندگی خود هستیم، اما…