نمونه سایت های برگزیده :

 تجارت الکترونیک حاصل بکارگیری اینترنت در تجارت و خرید و فروش ظهور پدیده تجارت الکترونیک است.…

پایان نامه در مورد  دانلود پایان نامه درباره مفهوم قراردادهای عمومی (دولتی)

۴-۱-۴ مفهوم قراردادهای عمومی (دولتی) هر چند شروط حقوقی خاصی که در هر قرارداد عمومی اعمال…

دانلود پایان نامه با موضوع توصیف مجدد ماهیت قراردادهای نفتی

۱-۱-۴ کلیات امروزه برای متخصصین حقوق بین الملل خصوصی این مطلب کاملاً روشن شده که مکانیسم…

پایان نامه مبنای تشکیل حقوق سرمایه گذاری

در مراحل اولیه تشکیل حقوق سرمایه گذاری بین الملل اعتقاد بر این بود که سرمایه گذاران…

فروش اینترنتی فایل پایان نامه دانلود پایان نامه ها با موضوع مفهوم شرط ثبات

یکی از اقداماتی که شرکت های طرف قرارداد نفتی انجام می دهند، تلاش برای به حداقل…

منابع پایان نامه و مقاله درباره : پایان نامه ها درباره معیارهای اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی

مقدمه – مهمترین معیارهای حقوقی کلی حاکم بر قراردادهای نفتی عبارت است از: الف: لزوم توجه…

دانلود پایان نامه در مورد  پایان نامه درباره اصل نسبیّت قراردادی

۵-۱-۳ اصل نسبیّت قراردادی این اصل مدلول قانون ۱۰ قانون مدنی است «قراردادهای خصوصی نسبت به…

قراردادهای سرمایه گذاری :اصل آزادی قراردادی(حاکمیت اراده) و حسن نیّت

۲-۱-۳ اصل آزادی قراردادی(حاکمیت اراده) ۱-۲-۱-۳ شرح  حاکمیت اداره در قانون مدنی اکثر کشورها اصل آزادی…

پایان نامه کارشناسی ارشد : اصول حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری

۱-۳ اصول حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری ۱-۱-۳ حاکمیت دولت بر منابع طبیعی شرح اصل حاکمیت…

خرید اینترنتی فایل پایان نامه مشارکت منتهی به مشارکت در مالکیت

در کنار این قراردادها، با نوعی دیگر از قراردادهای مشارکتی مواجه هستیم که از دیدگاه صرف…

پایان نامه با موضوع قراردادهای مشارکتی

۲-۲ قراردادهای مشارکتی ۱-۲-۲ شرح قراردادهای مشارکتی قراردادهای مشارکتی، محصول اراده مشترک شرکت سرمایه گذار خارجی…

پایان نامه قراردادهای بیع متقابل – قراردادهای بای بک

۶-۱-۲ قراردادهای بیع متقابل[۱] ۱-۶-۱-۲ شرح قراردادهای بای بک علت طبقه بندی قرارداد بیع متقابل در…