آوریل 23, 2021

تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگرانه اتخاذی توسط قانونگذار راجع به جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات با تکیه بر اسناد بین الملل- قسمت ۲۳

.طغرانگار،حسن،۱۳۸۰،«جرایم سازمان یافته در حقوق جزای ایران و بین الملل»،‌پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق(ع)،ص ۹۲٫ ↑   .حیدری،علی مراد،‌۱۳۸۲،تطهیر …

رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهرآن- قسمت ۶

۲- بکارگیری یک‌روش برای فعالیت‌های مختلف.این دو مورد، دلیل اصلی عدم تساوی سود حسابداری و سود اقتصادی و نیز بیانگر آن است که چرا سود …