تعریف و تاریخچه بهره وری

واژه بهره وری اولین بار به وسیله کنه[۱] در سال ۱۷۶۶ در یک مجله کشاورزی استفاده…

تغییر فرآیند کسب و کارBPC  

BPC به عنوان اقدام سازمانی برای طراحی فرآیندهای کسب و کاری جهت نیل به بهبود در…

استفاده چند محلی[۱] از ERP

رشد نیاز به پیاده سازی سیستم های ERP در چند موقعیت فیزیکی و مشکلات ناشی از…

استراتژی مناسب پیاده سازی ERP

به طور معمول برای پیاده سازی سیستم های ERP رویکردهای مختلفی وجود دارد که هر رویکردی…

استراتژی ERP

گرایش سازمان به تغییر، گزینه استراتژی ERP را تحت تاثیر قرار می دهد. به طور مثال،…

انتخاب ERP مناسب

انتخاب ERP مناسب، مستلزم تصمیم گیری مهم درباره بودجه، چارچوبهای سازمانی، اهداف و خروجی های پروژه…

یکپارچه سازی سیستم ERP

یکی از پیچیدگی های پیاده سازی ERP، موضوع یکپارچه سازی ماژولهای آن می باشد. تکنولوژی میان…

مدیریت و رهبری

مروری بر پیاده سازیهای موفق ERP نشان می­دهد که تعهد رهبری و مدیریت عالی بحرانی­ترین عاملمی­باشد.…

مدلهای عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

۲-۱۲-۱ مدل   Nah, Lou, Kuang محققان فوق علاوه بر شناسایی عوامل کلیدی موفقیت، آنها را در…

تعیین معیارهای انتخاب سیستم ERP

فرآیند انتخاب معیارهای انتخاب سیستم ERP بر مبنای دو حوزه زیر بنا نهاده شده است: بررسی…

ERP  و تکنولوژی

منابع سازمانی به سه دسته تقسیم می شوند: الف ) منابع مالی ب) منابع انسانی ج…