پایان نامه حل و فصل اختلافات و دفاتر اسناد رسمی

-اسناد تجاري: عبارت از كليه اسنادي است كه توسط تجار رد و بدل مي‌شود و قابل…

پایان نامه بانکداری الکترونیکی و بانکداری الکترونیک

بعضی از اساتید، توثیق اسناد تجاری را از مصادیق ماده 10 قانون مدنی تلقی می‌کنند. و…

پایان نامه دیوان عالی کشور و آرای دادگاه‌ها

يا اينكه در محل جدا شدن و كنده شدن خرابي يا نقص ايجاد كند. پس نتيجه…

پایان نامه اموال منقول و بهره بردار

بانك‌ها معمولاً علاوه بر قرارداد رهني وكالت بلاعزل در رابطه با فروش مورد رهن از مشتري…

پایان نامه سپرده گذاران و انجام معامله

بنابراين هر مالي كه داراي دو شرط بالا باشد منقول است و مي‌توان گفت اگر مال…

پایان نامه اموال غیر منقول و اعتبارات

طلا به كسر حرف اول به معني زر، زر سرخ آمده است . اين فلز عمدتاً…

پایان نامه ضمانت نامه بانکی و سود مورد انتظار

بنابراین طرف معامله بانک‌ها باید هنگام اخذ تسهیلات کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت سربازی…

پایان نامه اسناد لازم الاجرا و دفاتر اسناد رسمی

اطمینان به بازگشت اصل تسهیلات و سود مورد انتظار، علاوه بر بررسی صلاحیت و اعتبارمتقاضی وبررسی…

پایان نامه شورای پول و اعتبار و فعالیتهای اقتصادی

عملیات بانکی بانکداران رومی‌ازبیشترجهات شبیه به بانکداری کنونی و عبارت بود از افتتاح حسابجاری و مدتدار…

پایان نامه تسهیلات اعطایی و تسهیلات بانکی

ب- فرضیه‌های تحقيقفرضيه‌هاي مورد نظر به شرح زیر مطرح شده است:تضمینات اخذ شده از مشتریان، وثیقه…

پایان نامه مسئولیت متصدی حمل و نقل و معاملات با حق استرداد

[do_widget id=kl-erq-2] مفاهیمگفتار اول: مفاهیم اصلیالف – تسهیلات بانکی:تسهیلات بانکی از دو کلمه تسهیلات و بانکی…

پایان نامه تبعی بودن عقد رهن و بانکداری در ایران

تبعی بودن عقد رهن ایجاب می‌کند تا قبل از آن دینی وجود داشته باشد تا برای…