مقاله رایگان با موضوع عمر بن عبدالعزیز و آخرالزمان

قال رسول الله«ص»: یکون فی آخرامتی خلیفه یحثی المال حثیا ولا یعده عدا ، قال :قلت…

مقاله رایگان با موضوع روایت و قتل

[do_widget id=kl-erq-2] 2-2-درسنن ابوداوود به سندخود ازپیامبرص نقل می کند:حدثنا مسدد ان عمربن عبید حدثهم وثنا…

مقاله رایگان با موضوع علمای معتزله و امیرالمومنین

[do_widget id=kl-erq-2] قام رسول الله ص یوما فینا خطیبا بماء یدعی خما بین مکه والمدینه فحمد…

مقاله رایگان با موضوع نهج البلاغه و دیدگاهها

[do_widget id=kl-erq-2] حدثنی محمد بن المثنی ، حدثنا غندر، حدثنا شعبه ، عن عبدالملک ، سمعت…

مقاله رایگان با موضوع امیرالمومنین و تاریخ اسلام

حموئی شافعی حدیث دیگری به همین مضمون نقل می کند: [do_widget id=kl-erq-2]پیامبراکرم«ص» فرمود: ان وصیی والخلیفه…

مقاله رایگان با موضوع تیراندازی و مناسبت

تعداد احادیث : سنن ابن ماجه دارای 4341 حدیث است، که حدود 3002 حدیث آن درپنج…

مقاله رایگان با موضوع مراسم عروسی و فرزندان

جابربن سمره بن جناده سوائی ، پدرش نیز صحابی به شمارمی آید ، مادرش خالده دخترابووقاص…

مقاله رایگان با موضوع امیرالمومنین و فرزندان

11-6 عبدالله بن مسعود:عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبیب ، هذلی، ابوعبدالرحمن ، مادرش ام…

مقاله رایگان با موضوع پایان نامه و عدل و داد

[do_widget id=kl-erq-2] «ابن ابی الحديد» در اين مورد می نويسد: بزرگان دينی و همفكران ما بر…

مقاله رایگان با موضوع شهرهای خراسان و احکام شرعی

عوامل اعتبار صحیح بخاری نزد علمای اهل سنت :قدمت کتاب به لحاظ جامعیت ، زیرا صحیح…

مقاله رایگان با موضوع امیرالمومنین و امام علی (ع)

عالمان متعددی از اهل سنت ، وجود احادیث جعلی وساختگی درمحتوا ونیزراویان کذاب وفاسق دراسناد ،سنن…

مقاله رایگان با موضوع آخرالزمان و مبارزه

درصحاح سته ، بخاری ومسلم نامی از امام مهدی«ع» نیاورده اند ، وفقط به ذکراوصاف آن…