نوامبر 28, 2020

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اقتصاد اطلاعات، جامعه شناسی، فناوری اطلاعات، جنبش های اجتماعی

طبقه‌ي پایین و گروه دیگر (نخبه) درحرفه‌های اقتصادی اطلاعاتی هستند. در خصوص چگونگي پيدايش جامعه‌ی اطلاعاتي، مانوئل كاستلز به انقلاب فناورانه‌ای كه حول محور فناوري‏هاي …

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع استفاده از اینترنت، علوم اجتماعی، مدت استفاده، اوقات فراغت

جنبه‏هاي مهمي كه از فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي جامعه‌ی اطلاعاتی تأثير مي‏پذيرد، هويت است. در جوامع سنتي، هويت بيشتر متأثر از عوامل انتسابي، از پيش …