نوامبر 28, 2020

سامانه پژوهشی – بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس …

: ارزش گواهینامه اختیارخرید سهم اعطا شده دردوره زمانی t .: ارزش حق تقدّم خرید سهام اعطایی دردوره زمانی t .بتای حسابداری (ریسک سیستماتیک) با …

مقاله علمی با منبع : بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در …

مهرانی و نونهال نهر در سال ۱۳۸۶ به بررسی امکان افزایش بازده سرمایه گذاریها و کسب بازده های غیرعادی از طریق به کارگیری راهبرد معاملاتی …

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط …

دیگران[۹]، ۲۰۰۸). گرایش کارآفرینانه به فرآیندها، فعالیتها و رویههای تصمیمگیری اشاره دارد که به شرکت کمک میکند تا نسبت به فرصتهای بازار و نسبت به …

دسته بندی علمی – پژوهشی : طراحی و پیاده سازی شبکه باند پهن موبایل (همراه اول) استان مازندران …

از آن جا که احتمال نقض فرض ناهمسانی واریانس در مدلهای با دادههای مقطعی بیشتر است به منظور آزمون این فرض از آزمون وایت استفاده …

طراحی و پیاده سازی شبکه باند پهن موبایل (همراه اول) استان مازندران مبتنی برسیستم اطلاعات …

اجرای طرح شبکه فیبرخانگی(FTTH).کاربردی و عملیاتی نمودن مفهوم جدیدی از بازاریابی و بررسی اثرآن در سازمان.شناخت بهتر مفاهیم و مصادیق علمی در فضاهای اداری و …

سامانه پژوهشی – اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران- قسمت ۲۱

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:اولویت‏بندی عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگران تجاری خارجی از تجربه صرف غذا در رستوران‏های هتل‏های ۴ و ۵ ستاره شهر …

جستجوی مقالات فارسی – ارزیابی و تحلیل پروژه ها ی پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی- قسمت ۶

شناسایی ریسک های پروژه های فناوری اطلاعات. شناسایی انعطاف‏پذیری ها و اختیارات حقیقی برای کاهش ریسک‌های شناسایی شده بطوریکه برای سرمایه‏گذاری ایجاد ارزش نماید. بررسی …

مقاله دانشگاهی – بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان- قسمت ۴

۳-۸ نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامهفصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها۴-۱ مقدمه۴-۲ آمار توصیفی۴-۲-۱ متغیرهای جمعیت شناختی۴-۲-۲ متغیرهای مورد تحقیق۴-۴ آزمون فرضیه های پژوهش۴-۵ …

پژوهش دانشگاهی – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۴۴

مرحله اول : انتخاب،تحلیل و تبیین مساله تحقیقمرحله دوم : گزینش ، طراحی و تشریح روشهای کارمرحله سوم :گرد آوری اطلاعات و داده هامرحله چهارم …