ژانویه 18, 2021

بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق …

دانیل کاهنمن روانشناس مشهور و یکی از بنیانگذاران مالی رفتاری، در سال ۲۰۰۱ به خاطر ارائه مدل هایی جهت تبیین رفتار سرمایه گذاران در شرایط …

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک های …

روش شناسیتحقیق۳-۱- مقدمهبی تردید یکی از مهمترین فصول هر تحقیق، بحث روششناسی آن میباشد. دستیابی به هدفهای تحقیق و شناخت علمی آن میسر نخواهد بود، …

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک …

۲-۱۹- تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع تحقیق در داخل کشورمطالعه ایمانیپور و زیودارایمانیپور و زیودار(۱۳۸۷) پژوهشی تحت عنوان “بررسی رابطهی بین گرایش به کارآفرینی …

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط …

محصول در مقابل فراینداداری در مقابل فنی(کوپر، ۱۹۹۸).نوآوریها ممکن است رادیکالی یا تدریجی باشد. به این معنا که ممکن است از مهارتهای موجود برای ایجاد …

پژوهش – بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک های صنعتی شرق …

۲-۱۲- کارآفرینی و گرایش کار افرینانهباید بین مفهوم کارآفرینی و گرایش کارآفرینانه تفاوت گذاشت. این تفاوت میتواند از طریق دو مشخصه محتوا و فرایند که در مدیریت استراتژیک بیان …

سایت مقالات فارسی – بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک …

ریشه‌ی واژه کارآفرینی از کلمه‌ی فرانسوی Entreprendre، اصطلاحاً به معنای واسطه یا دلال، مشتق شده است. این واژه در طول زمان همراه با تحول شیوه‌های تولید …

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک های …

عملکرد[۲۴]: عملکرد سازمانی به سطح تحقق یافتهای از انواع اهداف کاری که مدیر پاسخگو است، اشاره دارد (موسی، ۲۹۹۴). اهمیت و نقشهای گوناگونی که سازمانها دارند، …

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط …

دیگران[۹]، ۲۰۰۸). گرایش کارآفرینانه به فرآیندها، فعالیتها و رویههای تصمیمگیری اشاره دارد که به شرکت کمک میکند تا نسبت به فرصتهای بازار و نسبت به …