نوامبر 28, 2020

طراحی و پیاده سازی شبکه باند پهن موبایل (همراه اول) استان مازندران مبتنی …

سلامت همراه به استفاده از ارتباطات و پایانههای بیسیم برای ارائه خدمات درمانی به بیماران ، متخصصان و شاغلان این حوزه اشاره دارد. سلامت همراه …