ژانویه 17, 2021

تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید …

پیامبرگرامی اسلام(ص) فرمودند: «علم را برای خود نگاه دارید» پرسیدند: چه چیزی علم را نگاه میدارد؟ فرمود: نوشتن آن، همچنین امام صادق(ع) نیز فرموده اند: …

تعیین نقش واسطه گری حافظه کاری وکارکردهای اجرایی در رابطه بین اضطراب ریاضی …

انگلیسی…………………………………………………………………………………. بیان مسئله با آن که  توجه به تعلیم و تربیت  در تاریخ بشر  قدمت طولانی دارد،  اهمیت آن در قرون اخیر به طور فزاینده …

سامانه پژوهشی – بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس …

: ارزش گواهینامه اختیارخرید سهم اعطا شده دردوره زمانی t .: ارزش حق تقدّم خرید سهام اعطایی دردوره زمانی t .بتای حسابداری (ریسک سیستماتیک) با …

مقاله – بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار …

یکی از روشهای ساده کردن اطلاعات توسط سرمایه گذاران یافتن نقطه اتّکا است. به این ترتیب که تصمیم گیرنده قسمتی از اطلاعات موجود را به …

بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران- …

با توّجه به اهداف استفاده کنندگان سود می توان سه رویکرد ساختاری، تفسیری و رفتاری را مورد توّجه قرار داد. مفهوم سود از دیدگاه ساختاری: …

فايل دانشگاهی – بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس …

بنابراین، هرچه عدم اطمینان نسبت به جریان‌های نقدی بیشتر باشد، به دلیل افزایش نرخ هزینه تأمین مالی شرکت‌ها ترجیح می‌دهند، بیشتر از تأمین مالی داخلی …

مقاله علمی با منبع : بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در …

مهرانی و نونهال نهر در سال ۱۳۸۶ به بررسی امکان افزایش بازده سرمایه گذاریها و کسب بازده های غیرعادی از طریق به کارگیری راهبرد معاملاتی …

بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق …

دانیل کاهنمن روانشناس مشهور و یکی از بنیانگذاران مالی رفتاری، در سال ۲۰۰۱ به خاطر ارائه مدل هایی جهت تبیین رفتار سرمایه گذاران در شرایط …