منابع پایان نامه ارشد درباره خانواده ها و خانواده

اين ابزار در يك مطالعه مستقل بر 178 زوج حدوداً شصت ساله، با مقياس زناشويي لاك…

منابع پایان نامه ارشد درباره نیازهای والدین کودکان استثنایی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی

تعریف کم توان هوشی: کم توانی هوشی یک وضعیت و حالت ذهنی خاص است که در…