برای جستجو در سایت ، کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

شاخص‌های تصمیم‌گیری چند متغیره MCDM

شاخص‌های تصمیم‌گیری چند متغیره MCDM همچنین تصمیم‌گیری در دنیای پیچیده امروز به چالشی برای مدیران و سازمان‌ها تبدیل‌شده است. تعداد شاخص‌های تصمیم‌گیری، تنوع معیارهای کمی و کیفی و لزوم در نظر گرفتن همزمان آن‌ها، اهمیت اثرات مرور بیشتر

مقالات و پایان نامه ها

تعاریف شخصیت

تعاریف شخصیت                                                                                                                                                                          در حال حاضر تعریف واحدی از شخصیت که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد و لفظ شخصیت به شیوه های مختلفی تعریف شده است. الپورت در این زمینه به جمع آوری و ذکر مرور بیشتر

مقالات و پایان نامه ها

مفهوم قابلیت یادگیری سازمانی

مفهوم قابلیت یادگیری سازمانی رویکردهای جدید  یادگیری سازمانی، یادگیری را به عنوان یک فرهنگ سازمانی تلقی کرده و به دنبال یکپارچه سازی یادگیری فردی،گروهی و سازمانی است.در این رویکرد سازمان برای غافل نشدن از چالشهای مرور بیشتر