انواع بیمه های درمان

انواع بیمه های درمان:     از آنجا که اصلی ترین متصدی امر بیمه های درمان در جامعه…

رضایت شغلی و عوامل آن

رضایت شغلی رضایت شغلی،  مجموعه ای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونی…

اهداف مدیریت ارتباط با مشتری

–  اهداف مدیریت ارتباط با مشتری شناسایی اهداف مدیریت ارتباط با مشتري می تواند موفقیت سازمان…

شیوه های تصمیم گیری

شیوه های تصمیم گیری: مدیران در تمامی سطوح تصمیماتی را اتخاذ می کنند. این تصمیمات ممکن…

روش‌شناسي‌ها و رويكردهاي مهندسي‌مجدد

روش‌شناسي‌ها و رويكردهاي مهندسي‌مجدد روش‌شناسي[1]مجموعه‌اي سازمان يافته از روش‌ها، فن‌ها و ابزارها است كه براي هدايت…

سیاست های پولی و مالی

سیاست های پولی و مالی: با توجه به تأثیر سیاست های اقتصادی متفاوت بر متغیرهای کلان…

موانع و معايب اجرايي مالیات بر ارزش افزوده

موانع و معايب اجرايي مالیات بر ارزش افزوده معمولاً دولت‌ها و سیاست‌گذاران کشورهایی که اجرای مالیات…

تعاریف اعتیاد به کار

تعاریف اعتیاد به کار در حالیکه اعتیاد به کار نگاه های زیادی را در نشریه های…

تعاريف سرمايه اجتماعي

تعاريف سرمايه اجتماعي آنچه بر ابهامات فراوان پيرامون اين تئوري(سرمايه اجتماعي) مي افزايد، تعاريف متعدد در…

تدوين و اجرای استراتژي

تدوين استراتژي : تدوين استراتژي كه اغلب به آن برنامه ريزي بلند مدت استراتژيك نيز مي…