مقالات و پایان نامه ها

غرفه سازی نمایشگاهی و مدیریت هزینه های آن

  هزینه غرفه سازی بسیار تحت تاثیر و وابسته به عوامل مختلفی است زیرا هر اقدامی که شما در نمایشگاه انجام می‌دهید درنهایت ارتباط مستقیم با موفقیت بودن یا نبودن غرفه شما خواهد داشت. بسیاری مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مدیریت سازمانهای کلاس جهانی

مدیریت سازمانهای کلاس جهانی WCM[1] (تولید در کلاس جهانی) نیاز به مدیریت هم افزایی قابلیتها و مهارتهای مدیریتی در زمینه مدیریت ارزشها ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت تکنولوژی ، مدیریت منابع مالی و مدیریت مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

شاخص‌های تصمیم‌گیری چند متغیره MCDM

شاخص‌های تصمیم‌گیری چند متغیره MCDM همچنین تصمیم‌گیری در دنیای پیچیده امروز به چالشی برای مدیران و سازمان‌ها تبدیل‌شده است. تعداد شاخص‌های تصمیم‌گیری، تنوع معیارهای کمی و کیفی و لزوم در نظر گرفتن همزمان آن‌ها، اهمیت اثرات مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

نشانه‌های فرسودگی شغلی

نشانه‌های فرسودگی شغلی به طور عمده نشانه‌های فرسودگی شغلی به چهار دسته تقسیم می‌شود: جسمانی، روانی، اجتماعی، سازمانی. نشانه‌های جسمانی همانند خستگی، اختلال در خواب، اختلال در خوردن (خیلی زیاد یا به مقدار خیلی کم)، مرور بیشتر

By 92, ago