پایان نامه ها و مقالات

تولید ناخالص داخلی، سازمان تجارت جهانی

این امرجهت خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور از مملکت با علم به ممنوعیت آن از تسلیم اشیاء موصوف به متصدی حمل ونقل قاچاق می باشد، علاوه بر وارد کردن اشیاء ممنوع الورود وخارج کردن اشیاء مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
پایان نامه ها و مقالات

تعزیرات حکومتی، قانون مجازات اسلامی

۳- مجازاتهای مالی ۸۰۳-۱- مجازات نقدی ۸۰۳-۲- ضبط و مصادره اموال ۸۲۴) مجازاتهای بدنی ۸۳ب) مجازات شروع به جرم قاچاق، معاونت و شرکت در قاچاق کالا و ارز ۸۳۱) مجازات شروع به جرم قاچاق ۸۳۱-۱) مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
پایان نامه ها و مقالات

الگوریتم ژنتیک

کننده‌های فازی را به صورت سیستماتیک فراهم میآورد. یکی از مهمترین پارامترهایی که از هر سیستم کنترلی انتظار میرود، پایداری کل مجموعه است. مسئله پایداری در سیستمهای فازی به لحاظ دقیق نبودن مدل و عدم مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago