مقاله رایگان با موضوع کتابخانه تخصصی و ادیان ابراهیمی

ی ، 1404ق ، ص2..).
مساله مهدویت درمذهب شیعه ؛ از آن حیث که جزو مباحث امامت است، مربوط به حوزه اعتقادات واصول دین می باشد. به همین خاطرعلمای شیعه برای اثبات وتبیین آن مهم ، تلاش زیادی کردند درمورد آن مبحث درزمینه تالیف کتب ، حدیث وتفسیر قرآن آثار فراوانی به جای گذاشتند.
Widget not in any sidebars

در کتب حدیثی اهل سنت نیز شاید بتوان گفت مطلب به همان مقدار که نزد شیعه اهمیت دارد ، نزد اهل سنت نیز اهمیت شایانی دارد تا جایی که کتابی به نام« معجم احادیث امام المهدی» که توسط جمعی از علما تالیف شده که بالغ بر400 روایت (متواتر، حسن، صحیح وضعیف) را از کتب حدیثی اهل سنت گردآوری کردند ، بهترین دلیل براین مدعاست.«ماتن»
مبحث مهدویت نه تنها نزد مسلمانان یک موضوع پذیرفته شده ای است؛ بلکه حتی در ادیان ابراهیمی دیگر مانند یهودیت ومسیحیت مطالبی در مورد ظهور منجی آخرالزمان نقل شده است . حتی در ادیان هند وبرخی اقوام مانند سرخ پوستان امریکایی و… این اندیشه وجود دارد .«ماتن»
ولی در منابع اسلامی «قرآن وسنت » به صورت ویژه به این بحث پرداخته شده است وآیاتی مانند: ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین «قصص5» وآیه : وکتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون«انبیاء105» و…که برخی دانشمندان اسلامی آنها را درزمینه مهدویت تفسیر نمودند.
در کتب اهل سنت(صحاح سته) احادیث فراوانی درمورد مساله مهدویت نقل شده، اما مشکل اساسی این است که در دو کتاب مهم اهل سنت وآن صحیح بخاری ومسلم که نزد آنها صحیح ترین کتاب ها پس از قرآن هستند،(همان طور که در صفحات آینده مفصلا در این زمینه بحث خواهیم کرد) احادیث مهدویت بسیار کم رنگ وآن هم ؛با تفسیروشرح آن کتب اشاره هایی به این موضوع ، شده است.
در صحیحین «بخاری ومسلم» احادیث عامی نقل شده وکه با اشاره وتلمیح به این موضوع مانند : چگونه خواهید بود اگر عیسی «ع» ظهور کند در حالی که امام شما از خودتان است وحدیث دوازده خلیفه ولی در کتب دیگر همچون :ترمذی، ابوداوود ، نسائی وابن ماجه احادیث بیشتری در این زمینه نقل شده مانند: «اسمه اسمی وکنیته کنیتی» همنام وهم کنیه پیامبر بودن ، صفات ظاهری مانند: «اجلی الجبهه واقنی الانف» موی سر وبینی آن حضرت که مانند پیامبر«ص» واینکه فرزند فاطمه «س» است«المهدی حق وهو من ولد فاطمه» و یحکم سبع او تسع «حکومت او هفت سال یا نه سال می ماند.»و…
که طبق نظر علمای بزرگ اهل سنت ، مانند :ابن تیمیه ، البانی ، بن باز ، مرکز پاسخ به سوالات وهابیت در عربستان و…؛ احادیث روایت شده درمورد مهدی«ع» که آخرالزمان ظهور وزمین راپراز عدل وداد می کند صحیح الاسناد هستند واز بزرگان صحابه همچون ابوهریره ، ابن عباس ، ابن عمر، جابرو… نقل شدند .
علمای اهل سنت در این زمینه نه فقط در نقل حدیث وکتابت آنها اهتمام داشتند بلکه حتی کسانی از آنها دراین زمینه کتاب نیز نوشتند ، مانند العرف الوردی از سیوطی ، عقدالدرر از مقدسی شافعی ، ، ابراز الوهم از غماری و… واگر کسانی از اهل سنت در مساله مهدویت تردید کردند بخاطر مقاصد سیاسی بوده مانند ابن خلدون که ایشان زمانی که در حکومت حفصیه تونس کار می کرد وشیعه مذهب بودند ، سخت از موضوع مهدویت دفاع می کرد ولی هنگامی که وارد مصر شد و، وارد دربارممالیک شد، موضع مخالفی اتخاذ کرد واز موضوع مهدویت انتقاد کرد زیرا موضع آنها سنی بود وکسانی که بعداز اوظهور کردند دنبال رواو بوده و کورکورانه ازوی پیروی کردند. مانند احمد امین ، فرید وجدی و…«ماتن»
درگردآوری این تحقیق«پایان نامه» با چند مشکل مواجه شدم اولا: زمان عطای این موضوع به بنده ، نام پژوهش « احادیث مهدویت» در صحیح بخاری ومسلم بوده است ، که بنده با مطالعه اندکی که از قبل داشتم انجام این تحقیق را غیر ممکن دانستم ، وآن بخاطر احادیث بسیار اندک وعامی که در این دوکتاب وجود دارد بنابراین با استاد دکترآیت الله محسن حیدری تماس گرفتم وبا ایشان مشورت کردم وفرمودند اگرموضوع را به صحاح سته گسترده دهید بهتر خواهد بود ، سپس موضوع را با آقای موسوی مسوول امور پایان نامه ها در میان گذاشتم ایشان گفتند که با آقای دکتر خسرو پناه صحبت کنید ، بنده هم با استاد خسرو پناه تماس گرفتم ، گفتند نظر آقای حیدری وآن « احادیث مهدویت در صحاح سته » را تائیدکردند وگفتند خوب است ، خلاصه دانشگاه (آقای موسوی) موافقت کردندو موضوع این چنین شد.
مشکل دوم که با آن مواجه شدم ، عدم دستیابی به استاد راهنما بود ، که ترم چهارم پایان نامه این گونه سپری شد ،در این زمینه یا شخص بنده اساتیدی را می خواستم که ظرفیت آنها به حدنصاب رسیده بود یا برخی نمی پذیرفتند ویا دانشگاه انتخاب می کردند ولی بخاطر پرکاری وگرفتاری حاضر به همکاری نمی شدند ، وچند اخطاریه بخاطر عدم ارائه به بنده رسید در حالی تاخیردرارائه تحقیق تقصیر بنده نبود «بلکه در نداشتن استاد راهنما» ، بالاخره ترم پنجم ؛ با پیشنهاد دانشگاه آقای دکتر ایزدی حاضر به همکاری شدند . این تحقیق را با استفاده از منابع متنوع ؛ از کتاب های منبع دسته اول وآن صحیح بخاری ، مسلم ، ابو داوود،ترمذی ، نسایی ، ابن ماجه … گردآوردم در صورتی که بنده صحیح بخاری را برای اطمینان چند بار برگ برگ وحدیث به حدیث گشتم وهمچنین صحیح مسلم ، از معجم احادیث الامام المهدی استفاده کردم وبرای اطمینان سپس به خود کتب صحاح مراجعه کردم تا جایی که حتی از آن صفحات تصویربرداری کردم ونزد خود نگه داشتم.
مشکل سوم : عدم دسترسی به کتابخانه تخصصی وغنی واستاد راهنما بود به شکلی که بنده ساکن شادگان هستم وبرای دسترسی به کتابخانه واستاد راهنما ناچار می شدم به اهواز مسافرت کنم تا از کتابخانه دارالتحقیق استفاده کنم وهمین کار راکردم وچندبارمراجعه کردم واز مهمترین کتب اهل سنت ومهدویت استفاده نمودم ، که در اینجا لازم می دانم که ازکارکنان محترم آن مجموعه ، تشکروقدردانی نمایم.
بخش اول : کلیّات
1-طرح تحقیق :
1-1واژگان کلیدی : حدیث ، پیامبراکرم «ص» ، اهل سنت ، مهدویت«ع» ، منجی ، آخرالزمان ، ، دجال ، سفیانی
2-1تبیین مساله :
در کتب معتبر حدیثی اهل سنت (صحاح سته) ، احادیث معتبری در زمینه ، موضوع مهدویت روایت هایی وارد شده است که از بزرگان صحابه نقل شده وبه حد تواتر نیز رسیده اند که برخی علما آن اخبار را مستفیض وبرخی قائل اند که متواتر معنوی هستند ، وآن هم به دلیل این که از بزرگان صحابه نقل شده اند.
3-1پرسش های تحقیق :
پرسش اصلی :آیادر صحاح سته اهل سنت ، احادیث معتبری در مورد امام مهدی (ع) روایت شده است؟
پرسش های فرعی :
در صحاح سته اهل سنت آیا احادیثی خاص در باره امام زمان عج روایت شده است ؟
آن احادیث کدامند ودر زمینه چه موضوعاتی وارد شده اند؟
درمورد اوصاف امام مهدی ، نسب و… چه احادیثی روایت شده است ؟
چند روایت در زمینه ی مهدویت در کتب اهل سنت نقل شده ، وآیا این روایات در حد تواتر هستند؟
آیا میان احادیثی که شیعه واهل سنت در باره مهدی ع نقل کرده اند تعارضی وجود دارد؟
چه شبهاتی درمورد احادیث مهدویت نزد اهل سنت وجود دارد وپاسخ به آنها چیست ؟