مقالات و پایان نامه ها

روش‌شناسي‌ها و رويكردهاي مهندسي‌مجدد

روش‌شناسي‌ها و رويكردهاي مهندسي‌مجدد روش‌شناسي[1]مجموعه‌اي سازمان يافته از روش‌ها، فن‌ها و ابزارها است كه براي هدايت كل چرخه‌ي زندگي يك فرآيند براي رسيدن به اهدافش به وجود مي‌آيد (Zair&Al-Mashari،2000). تلاش براي بهبود فرآيند بايد حقيقت مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

موانع و معايب اجرايي مالیات بر ارزش افزوده

موانع و معايب اجرايي مالیات بر ارزش افزوده معمولاً دولت‌ها و سیاست‌گذاران کشورهایی که اجرای مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار خود قرار می‌دهند، عمدتاً به دلایل زیر در قبال استقرار این نوع مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

تعاريف سرمايه اجتماعي

تعاريف سرمايه اجتماعي آنچه بر ابهامات فراوان پيرامون اين تئوري(سرمايه اجتماعي) مي افزايد، تعاريف متعدد در حوزه هاي گوناگون توسط افراد مختلف است. چنانکه در بررسي ادبيات موضوع با انبوهي از تعاريف روبرو مي شويم مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

تدوين و اجرای استراتژي

تدوين استراتژي : تدوين استراتژي كه اغلب به آن برنامه ريزي بلند مدت استراتژيك نيز مي گويند، عبارت است از طراحي ماموريت، اهداف و سياست هاي شركت.تدوين استراتژي با تجزيه و تحليل موقعيت شروع مي مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago